Børn og unge med autisme, skolemistrivsel og social isolation

Stadig flere børn, unge og voksne i Danmark har en autismediagnose. Der er, som det ser ud i dag, en risiko for, at bl.a. skolemistrivsel og social isolation blandt disse borgere vil udfordre kommunerne i de kommende år. I praksis ved vi dog ret lidt om, (1) hvordan kommunerne vurderer udfordringens omfang, og (2) hvilke erfaringer der i dag er med forebyggende indsats på området. Med støtte fra Metodecentret har DEFACTUM gennemført en kortlægning, som kan skabe samfundsmæssig værdi ved at kaste bedre lys på området. Metoderne er dokumentstudier, forskellige typer interview samt formidling på flere platforme.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere