Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom

I Danmark er der øget fokus på at udvikle nye typer sammedagsundersøgelser og -opfølgninger, der bedre kan koordinere og sammentænke diagnostik, behandling og opfølgning til patienter med multisygdom generelt og patienter med både diabetes og multisygdom. Disse tilbud udvikles i øjeblikket på Steno Diabetes Centre, i almen praksis og i regionale multisygdomsklinikker/fællesambulatorier. Der mangler imidlertid viden om den organisatoriske udformning af disse tilbud.

Formålet med dette projekt har været at kortlægge igangværende eller planlagte organisatoriske modeller for sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og/eller multisygdom. Derudover har projektet haft til formål at indhente praktiske erfaringer fra professionelle, som arbejder inden for disse organisatoriske modeller.

Hensigten er at skabe en viden, der kan danne grundlag for udarbejdelse af anbefalinger til fremtidige indsatser.

Erfaringsopsamlingen er gennemført af DEFACTUM på vegne af Sundhedsstyrelsen i perioden oktober 2018 til januar 2019 og bygger på et dokument- og interviewstudie med 16 deltagende tilbud.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere