Evaluering af MultifunC

DEFACTUM evaluerer indsatsen på den delvist lukkede døgninstitution MultifunC i perioden 2018-2022. MultifunC er et behandlingstilbud til nogle af de allermest udsatte unge med udadreagerende adfærd, svære konflikter med deres forældre, kriminalitet, misbrug, problemer i skolen, i fritiden og i samvær med andre. MultifunC arbejder efter norsk forbillede og arbejder med en nøje tilrettelagt, manualbaseret tilgang over for de unge.

DEFACTUM evaluerer indsatsen på MultifunC sammen med Oxford Research og SDU for Socialstyrelsen i et gennemgribende set up af såvel kvantitative effektmålinger på mistrivsel og "kriminalitetstruethed", kvalitative undersøgelser (interviews, casestudier og audit), registertræk som fidelitetsmålinger (hvor metodetro arbejder MultifunC?).
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022
Samarbejdspartnere Oxford Research, Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder

Projektmedarbejdere