LUP-fødende 2016

LUP-fødende er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. DEFACTUM og Enheden for Brugerundersøgelser er sekretariat for undersøgelsen.

Kvinder, der har født i perioden august til oktober modtager et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner og fødesteder.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Dorte Brandt Svendstrup

Projektmedarbejdere