Undersøgelse af gode erfaringer med implementering og anvendelse af Fælles Medicinkort på hospitaler og i almen praksis

Arbejdsgruppen vedrørende implementering af Fælles Medicinkort (FMK) i Region Midtjylland har besluttet at undersøge, hvorfor nogle hospitalsafdelinger og praktiserende læger har haft succes med implementering af FMK. Behovet udspringer med baggrund i, at anvendelsen af FMK er meget varieret og ved gennemgang af utilsigtede hændelser i godt et år tilbage er mange utilsigtede hændelser relateret til arbejdsgange og anvendelse af FMK. Der ønskes derfor viden om, hvad der fremmer effektiv implementering og korrekt brug af FMK. Fokus for undersøgelsen er adfærdsmæssige-, ledelsesmæssige- og organisatoriske tiltag.

CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udfører undersøgelsen for Nære Sundhedstilbud, Strategi og Planlægning.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder