Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie 2014-2016

Thisted Kommune har modtaget puljemidler til et udviklingsprojekt i 2014-2016 om at bringe udsatte familier i trivsel og tættere på selvforsørgelse. CFKs evaluering af projektet har fokus på metoder og redskaber til en helhedsorienteret indsats, som afprøves i projektet. Evalueringen er bygget op omkring to auditforløb. CFK yder desuden støtte til implementering og forankring af evalueringens resultater, herunder kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i de metoder, der har vist sig anvendelige og virksomme. Evalueringen supplerer den evaluering, der udføres på tværs af den samlede pulje, og som har eksplicit fokus på effekter af indsatsen.
Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie retter sig mod familier, hvor en eller begge forældre er på offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er en aktiv børnesag i Børne– og Familierådgivningen eller et barn med vidtgående handicap tilknyttet Handicap og Psykiatri.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere