Spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker med fokus på antibiotika

Spørgeskemaundersøgelse med tre målinger blandt læger og sygeplejersker på de 11 projektafdelinger. Målingerne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser omhandlende lægernes og sygeplejerskernes viden om antibiotika samt lægernes udbytte af e-læringskurset.

Hver måling har omfattet cirka 400 læger og 800-900 sygeplejersker.

Svarprocenten for læger er henholdsvis 73 % (runde 1), 74 % (runde 2) og 69 % (runde 3). Svarprocenten for sygeplejersker er henholdsvis 55 % (runde 1), 55 % (runde 2) og 60 % (runde 3). 

I projektet søges antibiotikaforbruget reduceret igennem undervisning af læger i hensigtsmæssig brug af antibiotika, månedlige tilbagemeldinger om antibiotikaforbrug og journalgennemgang for patienter, som får ordineret antibiotika. Projektet omfatter fem afdelinger på Regionshospitalet Randers og seks afdelinger på Hospitalsenheden Horsens.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Samarbejdspartnere Aarhus Universitetshospital, Skejby

Projektleder

Dorte Brandt Svendstrup

Projektmedarbejdere