Fremskudte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner

Randers Kommune og Metodecentret har indgået aftale om evaluering af ordningen med fremskudte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner i Randers Kommune. Ordningen med fremskudte socialrådgivere forventes at nedbringe antallet af ressourcekrævende foranstaltninger, ved at skabe mulighed for, at indsatsen bliver mere helhedsorienteret og sker tidligere, både hvad angår barnets alder og problemets omfang.

Metodecentret har rekvireret CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling til at udføre dele af evalueringsopgaven. Evalueringen tager afsæt i ordningens indsatsteori, som den beskrives af de fremskudte socialrådgivere og ledelsesrepræsentanter fra skole og daginstitution. Metoderne er observation af de fremskudte socialrådgiveres arbejde, interviews og spørgeskemaundersøgelser på skoler og daginstitutioner og i myndighedsafdelingen. Derudover indgår relevante opgørelser over underretninger.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder