Du bestemmer - nye sammenhænge, nye muligheder

Lise Dalsgaard; Bodil Jensen; Ingeborg H. Kristensen; Birgitte Thastrup; Berit Ziebell.
Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet Du bestemmer metoden. Hensigten er, at metoden kan anvendes i nye sammenhænge og kan skabe nye muligheder for sundhedsvejledning. Metoden sætter deltageren i centrum, og det er målet, at deltageren fremmer sin egen sundhed. Der er fokus på, at deltageren udarbejder en handleplan, træner evnen til problemløsning, danner netværk og styrker troen på egne evner til at gennemføre en bestemt adfærd for at opnå et bestemt mål.

Denne manual er baseret på de forskelligartede erfaringer, som vi har gjort os med metoden i Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt. Manualen indeholder en detaljeret gennemgang af metoden. Desuden finder du blandt andet redskaber til spørgeteknikker, beskrivelse af metodens teoretiske fundament samt oversigt over tilgængelige evalueringer af metodens anvendelse.

Metoden er brugbar i arbejdet med både børn, unge, voksne og ældre. Den kan således
anvendes til elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne samt til borgere og patienter i sundheds- og hjemmeplejen. Den kan ligeledes anvendes til livsstilssamtaler og til samtaler om arbejdsmiljø.

Download Manual Du bestemmer.pdf

Download Arbejdsark Du bestemmer.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Amt
ISBN/ISSN 87-7743-651-2
Længde 88 sider