Birgitte Orheim Andersen

Birgitte Orheim Andersen

Konsulent, cand.mag. i etnografi og socialantropologi

+45 7841 4045

biranr@rm.dk

Præsentation

Erfaring med kvalitets- og udviklingsopgaver på sundhedsområdet, herunder bl.a. erfaring med at arbejde med brugerinddragelse, akkreditering, tværsektorielt samarbejde, gennembrudsmetoden og sundhedsfremme. Desuden erfaring med projektstyring og organisering af evaluerings- og dokumentationsarbejde på det sociale og socialpsykiatriske område, herunder audit- og implementeringsopgaver.

Kompetenceprofil

 • Dokumentation og kvalitetsudvikling indenfor sundhedsområdet, samt i forhold til det sociale og socialpsykiatriske felt
 • Kvalitative undersøgelser (design, gennemførelse og formidling)

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Forbedringsarbejde - både på sundheds- og socialområdet
 • Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Diverse opgaver vedr. brugerinddragelse

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Diverse opgaver vedr. brugerinddragelse
 • Støtte til akkreditering DDKM
 • Evaluering af Region Midtjyllands forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom 2010-2012
 • Tvang i psykiatrien 4. bølge
 • Indflydelse på egen sundhed - sundhedsfremme for udviklingshæmmede

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Evaluering af Silkeborg Kommunes misbrugspolitik
 • Evaluering af mobilteam, Socialpsykiatrien Horsens
 • Dokumentationsprojekt, Socialpsykiatrisk Center Sønderparken, Horsens
 • Evaluering af projekt for senhjerneskadede, Horsens Kommune
 • Implementeringsforløb ift. anbefalinger: ADHD-behandling børn og unge, selvskadende børn og seksuelt krænkede børn, Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland
 • Auditforløb vedr. selvskadende adfærd og seksuelt krænkede børn og unge, Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af Region Midtjyllands arbejdsklimaundersøgelser
 • Konsulent i Gennembrudssekretariatet, herunder tværgående tovholderfunktioner og proceskonsulent på blandt andet følgende opgaver: Operation Life, Tvang i Psykiatrien 2. bølge, Styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien og Styr på Diabetes.

2004-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Konsulent i Gennembrudssekretariatet, herunder tværgående tovholderfunktioner og proceskonsulent på blandt andre følgende projekter: Patientens møde med sundhedsvæsenet og Tvang i psykiatrien 1. bølge

2000-2004 Sundhedskoordinator Hadsund Kommune

 • Projektleder for kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, herunder blandt andet udarbejdelse af sundhedsaftale, procesfacilitator ift. igangsætning af tværsektorielle sundhedsfremmeprojekter, planlægnings- og udviklingsopgaver vedr. sundhedsfremme og forebyggelse og design og gennemførelse af diverse evalueringer

1999-2000 Forskningsassistent, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Århus Universitet

 • Organisering og gennemførelse af kvalitativ dataindsamling i projekt om tavs viden i sundhedsvæsenet

Uddannelsesbaggrund

1999 cand. mag i Etnografi og Socialantropologi, Århus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2010-2010 Internal Surveyor Training, CHKS, England

2004-2004 Improvement Advisor, The Breakthrough Series, Institute for Healtcare Improvement, Boston, USA