Astrid Fyrstenborg Christensen

Astrid Fyrstenborg Christensen

Forskningsassistent, can.scient.san.publ

+45 2921 4880

ASCHRI@rm.dk

https://orcid.org/0009-0003-8975-2769

Præsentation

Jeg beskæftiger mig med brugerinddragelse inden for sundhedsområdet, med særligt fokus på inddragelse af og samskabelse med patienter og pårørende. Jeg arbejder med programteoretisk tilgang i udvikling, afprøvning og evaluering af indsatser. Det motiverer mig at arbejde med anvendelsesorienteret forskning og er stærkt optaget af at søge nye veje i forskningsformidling, således at forskningsresultater omsættes til praksis og bidrager til at skabe værdi for slutbrugeren.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Astrid Fyrstenborg Christensen i ORCID

DEFACTUM publikationer

Experiences of being at high-risk during the COVID-19 pandemic and its impact on emotional well-being and daily life in people with chronic conditions: a qualitative study. Caroline Trillingsgaard Mejdahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lise Arnth Nielsen; Astrid Fyrstenborg Christensen; Berit Kjærside Nielsen. Journal of Patient Reported Outcomes, 2023.

Ansættelser og projekterfaring

2021 Forskningsassistent, DEFACTUM

2017-2020 Analysekonsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø

Uddannelsesbaggrund

2017 Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Kursus i inddragelse af patienter i forskning, VIBIS