Morten Greve

Morten Greve

Chefkonsulent, Cand.scient.pol., MA

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Præsentation

Jeg har mangeårig erfaring som projektleder af evaluerings- og udredningsarbejde på en række velfærdsområder med både kvantitative og kvalitative data. Et vigtigt spor i mit arbejde er desuden facilitering af involverende workshops, seminarer m.m. samt effektfuld mundtlig formidling. Jeg har særlig ekspertise i forhold til indsatsbeskrivelse og -evaluering via logiske modeller og indsatsteorier. I de senere år har jeg i stigende grad haft fokus på, hvordan evalueringsdata og -analyser kontinuerligt kan understøtte faglig udvikling og innovation.

Kompetenceprofil

 • Undersøgelsesdesign, dataindsamling og formidling med fokus på kvalitetsudvikling
 • Særlig viden om og erfaring med børn og unge-området (bl.a. social udsathed, autisme, selvskade)
 • Specialist i kvalitative metoder (interview, vignetundersøgelser, journalanalyse m.m.)
 • Rådgivning og processtøtte til implementering samt organisations- og forretningsudvikling
 • Planlægning og facilitering af workshops, seminarer m.m.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Højt specialiserede kompetencer. Udvikling af en generisk model til identifikation og vurdering af kompetencer i højt specialiserede sociale tilbud. Morten Greve. Social- og Boligstyrelsen, 2023.

Evaluering af Fælles Praksis på Kofoedsminde. Kirsten Overgaard; Morten Greve. DEFACTUM, 2022.

Leg for alvor - aktivitetsbaseret indsats på Bakkegården. Morten Greve. DEFACTUM, 2022.

CollaboLearn. Legende læring for livet. Morten Greve. DEFACTUM, 2022.

Leg for alvor - Statusrapport: Udviklingsprojektets afsæt. Morten Greve. DEFACTUM, 2022.

Hvad er indsatsteori? Morten Greve. DEFACTUM, 2021.

Leg for alvor - udviklingsevaluering på Bakkegården. Morten Greve. DEFACTUM, 2021.

Værdiskabelse i MultifunC. Morten Greve. DEFACTUM, 2020.

Skolemistrivsel og social isolation hos børn og unge med autisme. Morten Greve. DEFACTUM, 2019.

Unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd - Indsatsmodel. Sofie Ilsvard, Simon Østergaard Møller, Marie Høstrup & Morten Greve. Metodecentret og DEFACTUM, 2019.

Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt. Josefine Belkov og Morten Greve. DEFACTUM, 2018.

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers. Morten Greve; Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2018.

Værdiskabelse i praksis. Udviklingsprojekt i Voksenservice, Fredericia Kommune. Morten Greve. DEFACTUM, 2018.

Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og unge med handicap. Morten Greve og Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2018.

Projektinvitation: Forebyggelse af skolemistrivsel hos børn og unge med autisme. Morten Greve. DEFACTUM, 2017.

Evaluering af projekt "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland. Morten Greve. DEFACTUM, 2017.

Developmental evaluation som vidensbaseret forretningsudvikling? Morten Greve. DEFACTUM, 2016.

VISO-rådgivning: Skolevægring hos børn og unge med autisme. Målgruppe, sagsforløb og specialistindsats. Morten Greve; Line Dahl Petersen. DEFACTUM, 2016.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide. Morten Greve. Socialstyrelsen, 2014.

Tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab. Morten Greve, Karen Nørskov Jensen, Julie Stenvang Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - En litteraturoversigt. Morten Greve; David E. Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner. Morten Greve; Anders Nørbæk. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en videns- og erfaringsopsamling. Morten Greve; Simon Østergaard Møller; Lene Mosegaard Søbjerg. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Socialstyrelsen, 2012.

Research Light - Vidensbasering af praksis i praksis. Morten Greve, Mett Marri Lægsgaard Madsen, Knud Ramian. Center for Kvalitetsudvikling, 2011.

Forsøg med interaktive tavler på interne skoler i Region Midtjylland. En proces- og resultatevaluering. Morten Greve. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater. Morten Greve, Erik Møller Knudsen. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Fysisk aktivitet i psykiatrien - erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Morten Greve. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger. Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling. Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen. Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne, 2009.

Den Sociale Kvalitetsdatabase. Evaluering og erfaringsopsamling 2005-2008. Morten Greve. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Rådgivning i forhold til strategisk udvikling af velfærdsindsatser
 • Facilitering af udviklingsforløb, temadage, workshops m.m.
 • Dokumentations- og evalueringsprojekter på en række velfærdsområder
 • Evaluering som kontinuerlig støtte til udvikling og innovation
 • Faglig ledelse og faglige udviklingsopgaver

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Dokumentations- og evalueringsprojekter på social- og socialpsykiatriområdet
 • Udvikling og implementering af tidsstyring og knowledge management
 • Intern procesoptimering og kvalitetsstyring

2007-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Evaluering af udslusningstilbuddet JUMP ved ungeinstitutionen Holmstrupgård
 • Evaluering m.m. af brugen af de sikrede institutioner
 • Videnskabende netværk på kvalitetsområdet for KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Evaluering af implementeringsprojekt om brug af fysisk aktivitet i psykiatrien

2005-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • National resultatevaluering af familiebehandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi
 • Den Sociale Kvalitetsdatabase, et socialpædagogisk vidensdelingsredskab

2001-2004 Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 • Præsentation af arbejdspapirer ved internationale konferencer
 • Ansvarlig for seminarundervisning på kandidatuddannelsen
 • Publicering af artikler i danske og internationale forskningstidsskrifter

Uddannelsesbaggrund

2000 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1996 Master of Arts, International Political Economy, University of Warwick, England

Kurser, konferencer m.m.

2023 Tværgående vidensdag på socialområdet i Region Sjælland (oplægsholder)

2021 Principfokuseret evaluering, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2021 NVivo for avancerede brugere, todageskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2019 Læringsseminarer og konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2019 Folkemødet 2019 (deltager i diverse paneler)

2019 National konference, Landsforeningen Autisme (oplægsholder)

2019 DASSOS, temadag om autisme (oplægsholder)

2018 Neurodagen, COK og Socialstyrelsen

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2018 Kvalitative interview, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2017 Dansk Socialrådgiverforenings Handicapkonference (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring, februar (oplægsholder)

2017 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om autisme og skolevægring (oplægsholder)

2017 Forskningsprogrammet Leadership and Performance (LEAP), afslutningskonference

2016 Value Proposition Design Master Class, Aalborg Universitet

2016 Dansk Implementeringsnetværks årskonference (oplægsholder)

2016 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2016 Vidensbaseret socialpolitik og -praksis, konference, Socialstyrelsen m.fl.

2015-2016 Professionel coaching, Rambøll Management Attractor

2014 Organisationsanalyse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Innovationsledelse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Faglig indsats på det specialiserede socialområde, JYFE (oplægsholder)

2013 Kriminalpræventiv Dag 2013, Vejle

2013 Udviklingsworkshop og årsmøde, Dansk Evalueringsselskab (medarrangør)

2013 Strategy and Business, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2013 Netværksseminar om forebyggelse af ungdomskriminalitet, VISO

2012 Få succes med fundraising, kursus, Up Front Europe

2012 Evidenskonference 2012, Socialstyrelsen, Nyborg

2012 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2011 Kriminalpræventiv Dag 2011, Esbjerg (oplægsholder)

2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet, VISO-workshop, Odense

2011 Complexity theory and organizational change, research seminar, Aalborg Universitet

2011 Læringsseminarer og konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2011 Evaluering af de sikrede institutioner, temadag, Servicestyrelsen (oplægsholder)

2010 De Utrolige År, konference, Servicestyrelsen

2010 Forholdet mellem forskning og praksis, konference og årsmøde, FORSA

2010 Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge, KL og Socialministeriet

2010 Blueprints, konference om evidensbaserede indsatser for børn og unge, Texas

2009 Udviklingsworkshop, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg (oplægsholder)

2009 Styring af tid og ressourcer, kursus, Mannaz

2008 Building for the Future, European Evaluation Society Biannual Conference, Lissabon

2007 Udviklingsworkshop og konference, Dansk Evalueringsselskab

2007 Assistance to children at risk of committing crimes, Østersørådet (oplægsholder)

2006 Hvad virker?, årskonference, Nordisk Campbell Center

2006 Evidence based methods in social work, Styrelsen for Social Service

2005 Skandinavisk konferens om Multisystemisk Terapi, IMS, Stockholm

2001-2004 Diverse kurser i forskningsmetode og didaktik

Undervisning og anden særlig erfaring

2023-2024 Undervisning i mundtlig formidling, Institut for Psykologi, AU

2021 "Introduktion til indsatsteori", kurser afholdt for Gigtforeningen

2021 "Implementering: Modeller, redskaber og refleksioner", workshop for chefer og ledere, Syddjurs Kommune.

2020 "Introduktion til indsatsteori", kursus afholdt for Københavns Professionshøjskole

2018 "Strategisk retning i velfærdsorganisationer", workshop på ledernetværksmøde, LOS - De Private Sociale Tilbud

2018 "Forretningsudvikling i private sociale tilbud?", workshop på landsmøde/konference, LOS - De Private Sociale Tilbud

2016-2019 Medlem af bestyrelsen for Fonden VITA - Center for Socialt Arbejde

2016 "Introduktion til indsatsteori", kursus afholdt for Psykiatrifonden

2014-2018 Beskikket censor for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Aalborg Universitet

2013-2017 Beskikket censor for Statskundskab, Samfundsfag og en række Masteruddannelser på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

2012-2013 Medlem af bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab (DES)

2012-2014 Medlem af bestyrelsen for Katrinebjergskolen, Aarhus

2011 Specialuddannelse for psykiatrisygeplejersker, Reg. Nord og Midt, underviser på modul om evaluering

2011-2014 "Kvalitetsudvikling på det sociale område", underviser på modul på Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010-2015 "Research Light" - kurser i lokal vidensbasering af faglig praksis, div. kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner m.m.

2009-2012 Intern undervisning i tidsstyring

2003 Planlægning, gennemførelse og eksamination i forbindelse med seminarforløb på Statskundskabsuddannelsens 2. del, Aarhus Universitet

1994-1997 Studenterinstruktor, Statskundskabsuddannelsens 1. del, Aarhus Universitet