Berit Kjærside Nielsen

Programleder og seniorforsker, cand.psych., ph.d.

+45 2167 3299

beritnie@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/beritkn@clin.au.dk

Præsentation

Berit Kjærside Nielsen er programleder og forsker. Hun har psykologisk kandidateksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet samt ph.d.-grad i sundhedspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Hendes forskning omhandler bl.a. patientcentreret kommunikation, patientinvolvering, anvendelse af PRO-data og fælles beslutningstagning.

Publikationer

PAM COVID-19: Skærmede stemmer i en coronatid - helbredsrelateret egenomsorg blandt særlige risikogrupper under coronakrisen. Berit Kjærside Nielsen; Pernille Bjørnholt Nielsen, DEFACTUM, 2020.

Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning. Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Jonas Thorborg Stage; Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, 2018.