Anne Sophie Steen Boisen

Anne Sophie Steen Boisen

Pt. på barsel - Konsulent, cand.scient.san.publ.

+45 2152 2394

ansboi@rm.dk

www.linkedin.com/in/anne-sophie-steen-boisen

Præsentation

Jeg er kandidat i Folkesundhedsvidenskab og har solid erfaring med ledelse og formidling af større evaluerings- og udviklingsprojekter på især sundhedsområdet. Har stor ekspertise i forhold til design af komplekse undersøgelser med afsæt i både kvalitative og kvantitative metoder, og mestrer analyser af store datamængder og omsætning heraf til konkrete anbefalinger. Jeg har indgående viden og kompetencer inden for forbedringsmetoder, indsatsbeskrivelser, brugerinddragelse og tværsektorielt samarbejde. Løser opgaver i forbindelse med kvalitetsdagsordenen i sundhedsvæsnet bl.a. som tidligere projektleder for det regionale forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge. Har desuden erfaring med facilitering af læringsseminarer og workshops på tværs af faggrupper.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af evaluerings- og udviklingsopgaver på social- og sundhedsområdet
 • Tilbudsskrivning og undersøgelsesdesign
 • Solide metodekundskaber, herunder særlig ekspertise inden for interview, fokusgrupper og surveyundersøgelser
 • Udvikling af redskaber til kvalitetsmåling på sundhedsområdet
 • Planlægning og facilitering af forbedringsfællesskaber, workshops og læringsseminarer

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Erfaringer med patientrapporterede oplysninger (PRO). MoEva 2.0. System, drift, organisering, udvikling og forskning. Hanne Søndergaard; Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Anne Sophie Boisen.. DEFACTUM, 2024.

Perspektiver på patientansvarlig læge – En kvalitativ undersøgelse blandt patienter i Region Midtjylland. Anne Sophie Steen Boisen; Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2023.

Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen. DEFACTUM, 2021.

Diabetespatienters oplevelser og ønsker til mødet med sundhedsvæsnet i og på tværs af sektorer. Anne Sophie Steen Boisen. DEFACTUM, 2021.

Øvelsesfilmene "Træn derhjemme". Kvalitativ brugerevaluering. Lars Rasmussen: Anne Sophie Steen Boisen. DEFACTUM, 2020.

Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) Anne Sophie Boisen, Lone Jakobi Sørensen, Emilie Engemann Jensen. DEFACTUM, 2017.

Ansættelser og projekterfaring

2017 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Projektleder for undersøgelse af perspektiver på patientansvarlig læge, Region Midtjylland
 • Medforfatter på MTV om intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem, Danske Regioners sundhedsdirektørkreds
 • Projektleder for undersøgelse af diabetespatienters oplevelser og ønsker til sundhedsvæsnet, Satspuljeprojekt SST
 • Evaluering af øvelsesfilmene "Træn derhjemme", Patienthåndbogen og Region Midtjylland
 • Projektleder for evaluering af kursusrække i samfundsmedicin, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
 • Projektleder for Regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge, Region Midtjylland
 • Evaluering af "Food Maker - Vi leger med mad" - en madklub udviklet af unge for unge, Aarhus Kommune
 • Projektleder for evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i lægers videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord
 • Kvalitetsopfølgning og effektmåling af patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Evaluering af Patientansvarlig læge-pilotprojekt i Region Midtjylland

2016-2017 Kvalitetskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden

 • Projektledelse
 • Patientinddragelse
 • Sekretariatsbetjening
 • Metode- og proceskonsulent
 • Hospitalskoordinator for Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser og LUP

2015-2016 Sundhedsfaglig konsulent, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektledelse: Kvalitet og patientsikkerhed i den palliative indsats
 • Politisk og strategisk arbejde
 • Dataindsamling og -analyse
 • Ledelsesbetjening

2014-2015 Forskningsassistent, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

 • Projektledelse
 • Procesevaluering
 • Dataindsamling og -analyse

2012-2015 Studentermedhjælper, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektarbejde
 • Patientinddragelse
 • Datamonitorering
 • Ledelsesbetjening

Uddannelsesbaggrund

2018 Projektlederuddannelse, Erhvervsakademi Dania

2017 Forbedringsvejlederuddannelsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed & DEFACTUM, Region Midtjylland

2015 Cand.scient.san.publ., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2013 Postgraduate Programme in European Studies (semester), Freie Universität Berlin

2012 Ba.scient.san.publ., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018 Årskonference, Dansk Evalueringsselskab

2018 Kvalitative effektevalueringsmetoder, endagskursus v. professor Derek Beach

2018 Kvalitative interview, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2017 Årskonference, Dansk Evalueringsselskab

2017 Grundkursus i patientsikkerhed, Region Midtjylland & Region Nordjylland

2016 National konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsnet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner m.fl.

2016 Webredaktøruddannelsen, Sharepoint

2014 Udvidet Excel-kursus, DJØF