Anne Sophie Steen Boisen

Konsulent , cand.scient.san.publ.

+45 2152 2394

ansboi@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med projektledelse, gennemførelse og formidling af større evaluerings- og udviklingsopgaver på sundhedsområdet, herunder bl.a. fra evaluering af patientansvarlig læge-pilotprojekt i Region Midtjylland og evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion i den lægelige videreuddannelse. Solid erfaring med design af komplekse undersøgelser med afsæt i både kvalitative og kvantitative metoder samt praktisk gennemførelse af dataindsamlinger og analyse af store datamængder. Har indgående viden og kompetencer inden for forbedringsmetoder, brugerinddragelse, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde og løser opgaver i forbindelse med den nye kvalitetsdagsorden i sundhedsvæsnet bl.a. som projektleder for det regionale forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge. Har desuden erfaring med facilitering af workshops og netværksdannelse samt politisk og strategisk arbejde i komplekse organisationer.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde i sundhedsvæsnet
 • Projekt- og procesledelse
 • Implementering og evaluering
 • Tilbudsskrivning og undersøgelsesdesign
 • Solide metodekundskaber – kvalitative såvel som kvantitative
 • Brugerinddragelse
 • Facilitering af workshops og netværksdannelse
 • Politisk og strategisk arbejde

Publikationer

Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).   Anne Sophie Boisen, Lone Jakobi Sørensen, Emilie Engemann Jensen DEFACTUM, 2017 , Side. 24 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2017 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af Food Maker, Aarhus Kommune
 • Projektleder for evaluering af indsatsen for svært selvskadende unge på Fyrretoppen, Specialområde Holmstrupgaard
 • Projektleder i Regionalt forbedringsfællesskab om patientansvarlig læge, Region Midtjylland
 • Projektleder for evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i lægers videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord
 • Kvalitetsopfølgning og effektmåling af patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Evaluering af Patientansvarlig læge-pilotprojekt i Region Midtjylland

2016-2017 Kvalitetskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden

 • Projektledelse
 • Patientinddragelse
 • Sekretariatsbetjening
 • Metode- og proceskonsulent
 • Hospitalskoordinator for Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Hospitalskoordinator for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

2015-2016 Sundhedsfaglig konsulent, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektledelse: Kvalitet og patientsikkerhed i den palliative indsats
 • Politisk og strategisk arbejde
 • Dataindsamling og -analyse
 • Ledelsesbetjening

2014-2015 Forskningsassistent, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

 • Projektledelse
 • Procesevaluering
 • Dataindsamling og -analyse

2012-2015 Studentermedhjælper, Kræftens Bekæmpelse

 • Projektarbejde
 • Patientinddragelse
 • Datamonitorering
 • Ledelsesbetjening

Uddannelsebaggrund

2015 Cand.scient.san.publ., Københavns Universitet

2013 Postgraduate Programme in European Studies (semester), Freie Universität Berlin

2012 Ba.scient.san.publ., Københavns Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018 Årskonference, Dansk Evalueringsselskab

2018 Projektlederuddannelse, Erhvervsakademi Dania

2017 Grundkursus i patientsikkerhed, Region Midtjylland & Region Nordjylland

2017 Forbedringsvejlederuddannelsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed & DEFACTUM, Region Midtjylland

2017 Årskonference, Dansk Evalueringsselskab

2016 National konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsnet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner m.fl.

2016 Webredaktøruddannelsen, Sharepoint

2014 Udvidet Excel-kursus, DJØF