Louise Sofia Madsen

Konsulent , Cand.pæd. i Pædagogisk Antropologi

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Kompetenceprofil

  • Kvalitativ metode
  • Udarbejde forskningsprotokol
  • Udarbejde peer-reviewed artikler
  • Faglige oplæg
  • God refleksiv og analytisk sans

Publikationer

“Understanding my ALS”. Experiences and reflections of persons with amyotrophic lateral sclerosis and relatives on participation in peer group rehabilitation.   Louise Sofia Madsen Jørgen Jeppesen Charlotte Handberg Disability and rehabilitation, 2018 , Side. 9 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Forskningsassistent ved DEFACTUM, Region Midtjylland

  • - Opfølgningsstudie: Tilbagevenden til arbejde efter endt kræftforløb.

Kurser, konferencer m.m.

2017 10th European Conference. Sustaining resilient and healthy communities”. Stokholm, Sverige,

2017 ”Uderehabilitering- Et fagligt IndSPARK”, RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter

2016 ”The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium. København

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Community-based Rehabilitering, Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2017 Medlem af metodologisk Interpretive Description JC netværk

2016 Medlem af kvalitativt JC netværk, Aarhus Universitet