Jakob Sevelsted

Jakob Sevelsted

Konsulent, cand.scient.pol.

+45 2151 8287

jaksev@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/sevelstedjt

Præsentation

jeg har speciale inden for gennemførelse og analyse af brugerundersøgelser og borgerrapporterede oplysninger. Dette har jeg udbygget i min nuværende stilling i Data og Analyser. Her arbejder jeg med udvikling, implementering og anvendelse af måleredskaber til måling af borgerrapporterede oplysninger samt med analyse heraf. Min interesse for brugerundersøgelser og borgerrapporterede oplysninger har medført udvikling af stærke kvantitative analysekompetencer. Disse analysekompetencer anvender jeg dels til analyse, visualisering og formidling af borgerrapporteret data, men også til understøttelse af dataarbejdet forbundet med kvalitetsudviklingsopgaver i sundhedssektoren, psykiatrien samt i understøttelse af forskning på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

Kompetenceprofil

 • Indsamling og analyse af borgerrapporterede oplysninger
 • Udarbejdelse af forsknings- og evalueringsdesign
 • Visualisering og formidling af data
 • Videnskabelige forskningsmetoder
 • Kvantitative analyser

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Perspektiver på patientansvarlig læge – En kvalitativ undersøgelse blandt patienter i Region Midtjylland. Anne Sophie Steen Boisen; Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2023.

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers. Morten Greve; Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2018.

Bedsteforældre og BørneBørn (BoBB) Jakob Sevelsted. DEFACTUM, 2016.

Ansættelser og projekterfaring

2015-2018 Konsulent, Data og Dokumentation, DEFACTUM, Region Midtjylland (nuværende stilling)

 • Dataunderstøttelse af resultatdokumentation på danske forsorgshjem
 • Udvikling af indikatorer til måling af udbyttet af Patientansvarlig Læge
 • Dataunderstøttelse af lokale teams i forbindelse med nationale Lærings- og Kvalitetsteams
 • Gennemførelse, herunder analyse, af spørgeskemaundersøgelser for Center for Rusmiddelforskning, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet
 • Udvikling af redskaber til indsamling af patientintilfredshed (infomateriale, logistik, arbejdsgange etc.)
 • Udvikling af måleredskaber til at måle patientinvolvering

2014-2015 Userneeds A/S

Uddannelsesbaggrund

2015 Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2013 B.Sc.pol. fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - Årsmøde

2019-2019 Projektlederuddannelse

2018-2018 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - Årsmøde

2017-2017 Masterclass i Statistisk Proceskontrol

2017-2017 IHI National Forum on Quality Improvement in Health Care

Undervisning og anden særlig erfaring

2018-2020 Undervisning i data på Forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland