Emely Ek Blæhr

Ph.d.-studerende, cand.scient.oecon.

+45 7841 4370

emebla@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/emelyekblaehr@ph.au.dk

Kompetenceprofil

  • Registerforskning
  • Generel kvantitativ dataanalyse
  • STATA
  • Sundhedsøkonomiske analyser

Publikationer

Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger. Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen , DEFACTUM, 2019.

Effectiveness and cost-effectiveness of fining non-attendance at public hospitals: a randomised controlled trial from Danish outpatient clinics. Emely Ek Blæhr; Ulla Væggemose; Rikke Søgaard, BMJ Open, 2018.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning. Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr, Socialstyrelsen, 2017.

Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen. En videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst. Sammenfatning. Ulla Væggemose; Marie Henriette Madsen; Rikke Søgaard; Emely Ek Blæhr; Stina Lou; Jakob Kjellberg., 2017.

Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Pia Vedel Ankersen; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Emely Ek Blæhr; Rikke Grynderup Steffensen; Natasha Bøgh Harvey Engelbredt, DEFACTUM, 2017.

The influence of crisis resolution treatment on employment: a retrospective register-based comparative study. Emely Ek Blæhr; Jacob Vagner Madsen; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Pia Vedel Ankersen , Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt. 2017.

The effect of fines on non-attendance in public hospital outpatient clinics: study protocol for a randomized controlled trial. Emely Ek Blæhr; Thomas Kristensen; Ulla Væggemose; Rikke Søgaard, Trials, 2016.

Observational study identifies non-attendance characteristics in two hospital out-patient clinics. Emely Ek Blæhr; Rikke Søgaard; Thomas Kristensen; Ulla Væggemose, Danish Medical Journal, 2016.

Ansættelser og projekterfaring

2016-2016 Forskningsassistent, DEFACTUM - Sundhedsøkonomi

2015-2016 Studentermedhjælper, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

2015-2015 Praktikant, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

2014-2015 Studentermedhjælper, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

Uddannelsesbaggrund

2016 Cand.scient.oecon

2014 Bsc.scient.oecon

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 Kursus i registerforskning

2016-2016 International Health Conference - King's Collge London (Oral presentation)

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2015 Undervisning og vejledning i statistik af bachelor studerende i folkesundhedsvidenskab