Emely Ek Blæhr

Emely Ek Blæhr

Ph.d.-studerende, cand.scient.oecon.

+45 31503969

emebla@rm.dk

https://orcid.org/0000-0003-4966-4783

Præsentation

Jeg arbejder med sundhedsøkonomisk forskning og har en særlig passion for forskning i psykiatrien. Mit ph.d.-projekt omhandler variation i udbud af sundhedsydelser i den danske psykiatri og bygger på tre register-baserede studier. Her har jeg både anvendt økonometriske modeller til at estimere kausal effekter og udvidede multilevel modeller til at tage højde for den komplekse struktur i dansk sundhedsdata. Jeg har en kandidat i matematik-økonomi (cand.scient.oecon) og har særligt specialiseret mig i sundhedsøkonomi, mikroøkonometri og adfærdsøkonomi under mit studie. Jeg er særligt stærk på det kvantitative felt og jeg brænder for kompleksiteten og 'detektivarbejdet' ved at dykke ned i data.

Kompetenceprofil

  • Variationsforskning
  • Økonometri
  • Registerforskning
  • Sundhedsøkonomiske analyser
  • Generel kvantitativ dataanalyse
  • STATA

Publikationer

Costs of shoulder disorders in Denmark; a nationwide cost-off-illness study investigating 617,334 patients and matched controls. Lotte Sørensen; Maurits van Tulder; Hans Viggo Johannsen; Janne Ovesen; Ulrika Enemark; Emely Ek Blæhr; Lisa Gregersen Oestergaard. PAIN, 2022.

Bumpy road: implementing integrated psychiatric and somatic care in joint-specialty emergency departments: a mixed-method study using Normalization Process Theory. Pia Vedel Ankersen; Rikke Grynderup Steffensen; Emely Ek Blæhr; Kirsten Beedholm. Journal of Integrated Care, 2022.

Instrumental variable-based assessment of the effect of psychotherapy on suicide attempts, health, and economic outcomes in schizophrenia. Emely Ek Blaehr; Rikke Søgaard. Health Economics, 2021.

Fine for non-attendance in public hospitals in Denmark: A survey of non-attenders ' reasons and attitudes. Ulla Væggemose; Emely Ek Blæhr; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Viola Burau; Pia Vedel Ankersen; Stina Lou. The International Journal of Health Planning and Management, 2020.

Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger. Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen . DEFACTUM, 2019.

Effectiveness and cost-effectiveness of fining non-attendance at public hospitals: a randomised controlled trial from Danish outpatient clinics. Emely Ek Blæhr; Ulla Væggemose; Rikke Søgaard. BMJ Open, 2018.

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt. 2017.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning. Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr. Socialstyrelsen, 2017.

Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen. En videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst. Sammenfatning. Ulla Væggemose; Marie Henriette Madsen; Rikke Søgaard; Emely Ek Blæhr; Stina Lou; Jakob Kjellberg.. 2017.

Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Pia Vedel Ankersen; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Emely Ek Blæhr; Rikke Grynderup Steffensen; Natasha Bøgh Harvey Engelbredt. DEFACTUM, 2017.

The influence of crisis resolution treatment on employment: a retrospective register-based comparative study. Emely Ek Blæhr; Jacob Vagner Madsen; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Pia Vedel Ankersen . Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

The effect of fines on non-attendance in public hospital outpatient clinics: study protocol for a randomized controlled trial. Emely Ek Blæhr; Thomas Kristensen; Ulla Væggemose; Rikke Søgaard. Trials, 2016.

Observational study identifies non-attendance characteristics in two hospital out-patient clinics. Emely Ek Blæhr; Rikke Søgaard; Thomas Kristensen; Ulla Væggemose. Danish Medical Journal, 2016.

Ansættelser og projekterfaring

2023-2023 Visiting scholar, Monash University Australia

2018-2023 Ph.d.-studerende, DEFACTUM - Sundhedsøkonomi

2016-2018 Forskningsassistent, DEFACTUM - Sundhedsøkonomi

2015-2016 Studentermedhjælper, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

2015-2015 Praktikant, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

2014-2015 Studentermedhjælper, CFK - MTV & Sundhedstjenesteforskning

Uddannelsesbaggrund

2016 Cand.scient.oecon

2014 Bsc.scient.oecon

Kurser, konferencer m.m.

2023-2023 Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi (mundtlig præsentation)

2021-2021 Health Economic study group congress (GP) - online (Poster)

2019-2019 Nordic Health Economic Study Group congress - Reykjavik Island (oral presentation and chairman)

2018-2018 Kursus på University of York: : Advanced Methods for Cost-effectiveness analysis: Meeting Decision Makers' Requirements

2018-2018 Årsmøde i Dansk Center for Sundhedsøkonomi - Syddansk universitet (mundtlig præsentation)

2017-2017 International Health Economics Association Congress - Boston university (oral presentation)

2017-2017 The 8th international Together Against Stigma congress - Copenhagen (oral presentation)

2016-2016 Kursus i registerforskning

2016-2016 International Health Conference - King's Collge London (Oral presentation)

Undervisning og anden særlig erfaring

2021-2021 Undervisning i faget "Sundhedsøkonomi"

2019-2019 Undervisning og vejledning i faget "Sundhedsøkonomi og prioritering"

2018-2018 Undervisning og vejledning i faget "Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet" i sundhedsøkonomi

2015-2015 Undervisning og vejledning i statistik af bachelor studerende i folkesundhedsvidenskab