Tina Veje Andersen

Sundhedsfaglig konsulent, cand.scient.san.publ.

+45 2363 7844

tivane@rm.dk

Præsentation

Med en baggrund i 7 års forskningserfaring, har jeg nu fokus på udviklings-, kvalitetssikrings- samt monitoreringsopgaver. Mit gennemgående interessefelt er kvantitative data herunder validiteten af data. Jeg har desuden stor interessere for krydsfeltet mellem data, digitalisering, projektledelse og udvikling. Tværfaglighed er for mig en vigtig grundsten i opgaveløsningen. Jeg er uddannet cand.scient.san.publ. fra Københavns Universitet i 2008 og har tillægsuddannelse i projektledelse I mit daglige arbejde indgår jeg i en bred vifte af opgaver herunder - Udvikling og opgørelse af indikatorer for kommunal hjerterehabilitering - Udvikling af den digitale visning af monitorerings- og evalueringsværktøjet MoEva - Indberetning af kommunale data til national kvalitetsdatabase - Kvalitetssikring af dataunderstøttende aktiviteter til lægemiddelforsøg - Deltagelse i regionale implementerings- og forløbsprogramgrupper - Udvikling af evalueringskoncept for Telemedicin til borgere med KOL i Region Midtjylland

Kompetenceprofil

  • Udvikling og opgørelse af indikatorer herunder borgerrapporterede data (PRO)
  • Monitorering
  • Analyse og datahåndtering
  • Udvikling af forsknings- og evalueringsdesign

Publikationer

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2008-2015 Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

Uddannelsesbaggrund

2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Kurser, konferencer m.m.

2011-2011 Projektlederuddannelse (moduler i Den Offentlige Lederuddannelse, DOL)