Tina Veje Andersen

Sundhedsfaglig konsulent , cand.scient.san.publ.

+45 2363 7844

tivane@rm.dk

Præsentation

Har erfaring indenfor: Projektledelse (systemisk projektledelse, arbejdsrelateret coaching); Epidemiologisk forskning (herunder register- og spørgeskema-baserede studier, computer assisted personal interviews (CAPI)); Dataindhentning (herunder fra sundhedsregistre, hospitalsbaserede journaler, personlige interviews); Datahåndtering (herunder klargøring af data, dataanalyser, sikkerheds- og anonymiseringsprocesser ved personfølsomme data); Internationale forsknings- og netværks-forløb.

Publikationer

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2018 , Side. 38 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3.   Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 18 sider.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2019 , Side. 32 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2008-2015 Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

Uddannelsebaggrund

2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Kurser, konferencer m.m.

2011-2011 Projektlederuddannelse (moduler i Den Offentlige Lederuddannelse, DOL)