Marie Louise Overgaard Svendsen

Forsker, konsulent , ph.d., cand.scient.san.

+45 2921 7802

marsvn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/marie-louise-overgaard-svendsen(c11f79e3-8886-44ce-b81f-dde4d3d1bc10)/publications.html

Præsentation

Marie Louise har stor erfaring med forskningsaktiviteter indenfor bl.a. klinisk kvalitet samt epidemiologisk konsulentfunktion for forsknings- og udviklingsprojekter indenfor social- og sundhedsområdet. Marie Louise varetager endvidere konsulent- og driftsopgaver indenfor datahåndtering og –analyse med udgangspunkt i registerdata samt kvalitetssikring af dataunderstøttende aktiviteter til lægemiddelforsøg.

Kompetenceprofil

  • Klinisk epidemiologi
  • Registerforskning
  • Datahåndtering og analyse
  • Klinisk kvalitet
  • Stata
  • Kvalitetssikring af dataunderstøttende aktiviteter i lægemiddelforsøg

Publikationer

Delphi analyse - Input til et kompositmål for apopleksi.   Marie Louise Overgaard Svendsen 2018 , Side. 24 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3.   Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 18 sider.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering.   Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard DEFACTUM, 2019 , Side. 48 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2014 DEFACTUM, Region Midtjylland

2007-2014 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsebaggrund

2012 Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2006 Cand.scient.san., Aarhus Universitet

2002 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet

2001 Fysioterapeut, Aarhus