Kathrine Carstensen

Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

+45 7841 4348

katcar@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/katcar@rm.dk

Præsentation

Kathrine Carstensen er uddannet sociolog med speciale i organisationssociologi og social differentiering. Kathrine er aktuelt ansat som ph.d.-studerende. Ph.d.-projektet tager afsæt i implementeringen af Det Nationale Kvalitetsprogram for det danske sundhedsvæsen og undersøger, hvordan Lærings- og Kvalitetsteams fungerer som implementeringstilgang til kvalitetsforbedring drevet af sundhedsprofessionelle. Kathrine har væsentlig erfaring med udvikling, gennemførsel og formidling af forskningsprojekter, herunder sundhedstjenesteforskning og medicinske teknologivurderinger, og systematiske litteraturstudier. Kathrine har et bredt kendskab til både kvalitative og kvantitative metoder, men har primær interesse for og erfaring med kvalitative analyser og dataindsamlingsmetoder.

Kompetenceprofil

  • Projekterfaring ift. tilrettelæggelse, gennemførsel og formidling af forskningsprojekter
  • Praksisnære organisationsanalyser af social- og sundhedssektorielle forandringer, initiativer og udfordringer
  • Bredt kendskab til kvalitative og kvantitative metoder
  • Udarbejdelse og kvalitetsvurdering af kvalitative systematiske litteraturstudier, herunder anvendelse af CERQual

Publikationer

Implementation of integrated operating rooms: how much time is saved and how do medical staff experience the upgrading? A mixed methods study in Denmark. Kathrine Carstensen; Emma Kejser Jensen; Mads Lænsø Madsen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Claus Løvschall; Nasrin Tayyari Dehbarez; Bettina Wulff Risør, BMJ Open, 2020.

Erfaringsopsamling – Lærings- og kvalitetsteams. Marlene Würgler; Kristine Halling Kehlet; Kathrine Carstensen; Camilla Palmhøj Nielsen; Troels Busk Hoff, DEFACTUM, 2019.

Receiving a prenatal diagnosis of Down syndrome by phone: a qualitative study of the experiences of pregnant couples. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Camilla Palmhøj Nielsen; Maja Lanther; Olav Bjørn Petersen, BMJ Open, 2019.

Integrated Operating Rooms - A Health Technology Assessment. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen, DEFACTUM, 2019.

Integrerede operationsstuer - en medicinsk teknologivurdering - Dansk sammenfatning. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen, DEFACTUM, 2019.

Evaluering af integrerede operationsstuer. Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Emma Kejser Jensen; Mads Lænsø Madsen, DEFACTUM, 2019.

Women‘s experiences of postterm induction of labor: A systematic review of qualitative studies. Stina Lou; Lone Hvidman; Niels Uldbjerg; Lone Neumann; Trine Fritzner Jensen; Joke-Gesine Habben; Kathrine Carstensen, Birth, 2018.

Exploring drivers and challenges in implementation of health promotion in community mental health services: a qualitative multi-site case study using Normalization Process Theory. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Mia Fredens; Marius Brostrøm Kousgaard, BMC Health Services Research, 2018.

Sustaining an intervention for physical health promotion in community mental health services: A multisite case study. Kathrine Carstensen; Marius Brostrøm Kousgaard; Viola Burau, Health and Social Care in the Community, 2018.

Termination of pregnancy following a prenatal diagnosis of Down syndrome: A qualitative study of the decision-making process of pregnant couples. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Olav Bjørn Petersen; Camilla Palmhøj Nielsen; Lone Hvidman; Maja Retpen Lanther; Ida Vogel, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2018.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies.. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen, Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Professional groups driving change toward patient-centered care: interprofessional working in stroke rehabilitation in Denmark. Viola Burau; Kathrine Carstensen; Stina Lou; Ellen Kuhlmann, BMC Health Services Research, 2017.

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Simone Küchen; Michael Sprehn; Ole Nørregaard; Gitte Valentin; Marie Konge Villemoes; Margarete Pfau; Katrine Jeppesen; Camilla Palmhøj Nielsen, DEFACTUM, 2017.

Early supported discharge following mild stroke: a qualitative study of patients' and their partners' experiences of rehabilitation at home. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Marie Møldrup; Seham Shahla; Elias Zakharia; Camillas Palmhøj Nielsen, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2016.

Stroke patients' and informal carers' experiences with life after stroke: an overview of qualitative systematic reviews. Stina Lou; Kathrine Carstensen; Carina Rumpelthiin Jørgensen; Camilla Palmhøj Nielsen, Disability and Rehabilitation, 2016.

Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Line Stjernholm Tipsmark; Jesper Bie Larsen; Bente Bjørnholt; Rikke Søgaard; Julie Andersen; Karin Rosenkilde Laursen; Vibe Bolvig Hyldgård; Bjarne Kromann-Andersen; Erik Søgaard-Andersen; Ismail Gögenur; Johan Poulsen; Pernille Tine Jensen; Niels Thomassen; Steven Brantlov; Camilla Palmhøj Nielsen. , CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Ph.d.-studerende, DEFACTUM, Region Midtjylland

2018-2019 Projektleder, DEFACTUM, Region Midtjylland

2014-2018 Forskningsassistent, DEFACTUM, Region Midjylland

2014-2014 Forskningsassistent, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Uddannelsesbaggrund

2013 Cand.scient.soc.

2013 Elitekandidat (cum laude) i sociologi med kompetenceprofilen: Social differentiering

2011 Bach.scient.soc.

Kurser, konferencer m.m.

2019 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2019, Cologne (Poster presentation: "Organisational analysis in HTA – Experiences from a Danish HTA agency")

2018 5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2018, Copenhagen (Poster presentation: "The use of Quality Improvement Collaboratives in the implementation of the Danish Healthcare Quality Programme")

2018 Projektlederuddannelsen hos Region Midtjylland, Flecta Consulting

2018 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2018, Vancouver (Oral presentation: "Experiences with using the GRADE-CERQual approach in systematic review")

2017 Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups, Olso (Oral paper presentation: "Occupational groups driving innovation in interprofessional working: stroke rehabilitation in Demark")

2016 9th European Public Health Conference, Austria (Oral paper presentation: "Occupational groups driving innovation in interprofessional working: stroke rehabilitation in Demark")

2016 Folkesundhedsdage 2016, Nyborg Strand (Oral paper presentation: "Patienters og pårørendes erfaringer med rehabilitering hjemme efter en apopleksi")

2016 18th annual meeting in the Danish Forum for Health Services Research, København (Oral paper presentation: "Organising robot-assisted surgery: Lessons from Denmark")

2015 Folkesundhedsdage 2015, Nyborg Strand (Oral paper presentation: "Organisering af robotassisteret kirurgi")

2015 Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting 2015, Oslo (Poster presentation: "Organising robot-assisted surgery: Lessons from Denmark")

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Undervisning på faget Komplekse Interventioner på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2015 Undervisning på Valgfag i Sundhedsantropologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2015 Vejledning ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2015 Undervisning ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet