Louise Næser Lindequist

Datamanager, Medicin med industriel specialisering (cand.scient.med.)

+45 5162 5657

lonach@rm.dk

Præsentation

I min kontakt med vores kunder vægter jeg et godt samarbejde og en tydelig kommunikation højt. Vi samarbejder om vores webbaserede dataindsamlingsværktøjer e-Trial, e-Monitorering, MoEva og TrialPartner. Jeg har et tæt samarbejde med vores kunder, der eksempelvis er studerende, kommunale medarbejdere eller forskere. Min force er at jeg dannet mit et overblik over projekterne, og samtidig forstår at dykke helt ned i detaljen. På den måde er jeg en aktiv medspiller omkring udviklingen af MoEva både på det overordnede plan, og jeg er samtidig helt nede og programmere i websiderne og SQL-databasen. Ét af mine store fokusområder er desuden lovgivningen omkring persondata, som vi er meget opmærksomme på at omgås med største sikkerhed. Jeg er på den måde opdateret på juridiske spørgsmål samt de retningslinjer, der skal følges for at efterleve disse.

Kompetenceprofil

  • Projektledelse
  • Analysearbejde
  • Datamanagement
  • JQuery og JavaScript
  • SQL-programmering
  • www.linkedin.com/in/louise-næser-lindequist-78167440

Publikationer

Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland.. Louise Næser Christensen; CFK, Region Midtjylland; Lars Ehlers, Aalborg universitet, Institut for Økonomi og Ledelse ; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Morten Berg Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi., Soc Indic Res, 2003.

Ansættelser og projekterfaring

2013 Datamanager, Region Midtjylland

2012-2012 Academic Employee - Region Nordjylland

Uddannelsesbaggrund

2011 Cand.scient.med. - Aalborg Universitet;

2009 Bach.scient.med. - Aalborg Universitet;

2005 HTX - EUC Nord Fredeirkshavn;

Kurser, konferencer m.m.

2015-2015 Grundlæggende jQuery

2015-2015 Grundlæggende JavaScript

2013-2013 SQL Basic Course

2013-2013 SQL Advanced Course

2013-2013 STATA - A workflow approach