Claus Løvschall

Claus Løvschall

Seniorprojektleder, cand.scient.san.

+45 2281 2105

claloe@rm.dk

https://orcid.org/0009-0000-9289-6024

Præsentation

Jeg er uddannet cand.scient.san. og tidligere fysioterapeut. Jeg arbejder nu som senior projektleder ved DEFACTUM, Region Midtjylland, hvor jeg er med til at lede større og mindre projekter for nuværende særligt indenfor 'natur-baserede løsninger'. Jeg har en kvantitativ profil og har særligt erfaring med alle faser af systematisk litteraturgennemgang, herunder GRADE og metaanalyser. Jeg har desuden igennem en årrække primært ledet større MTV-projekter (medicinsk teknologivurdering), hvor forudsætninger og konsekvenser af nye og eksisterende tiltag i sundhedssektoren vurderes bla. via sundhedsvidenskabelig, organisatorisk og økonomisk metodetilgang. På nuværende tidspunkt arbejder jeg bla. ind i et stort europæisk projekt som omhandler 'natur-baserede løsninger' og folkesundhed.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Claus Løvschall i ORCID

DEFACTUM publikationer

Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen. DEFACTUM, 2021.

Interventioner, der skal mindske ensomhed - En systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier. Julie Christiansen; Claus Løvschall; Lisbeth Mølgaard Laustsen; Anne-Sofie Hargaard; Helle Terkildsen Maindal; Mathias Lasgaard. DEFACTUM, 2021.

Implementation of integrated operating rooms: how much time is saved and how do medical staff experience the upgrading? A mixed methods study in Denmark. Kathrine Carstensen; Emma Kejser Jensen; Mads Lænsø Madsen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Claus Løvschall; Nasrin Tayyari Dehbarez; Bettina Wulff Risør. BMJ Open, 2020.

Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcome in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery. Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Gitte Valentin; Bettina Wulff Risør; Iñaki Gutierrez-Ibarluzea; Lorea Galnares-Cordero; Gaizka Benguria-Arrate. EUnetHTA, 2019.

Integrated Operating Rooms - A Health Technology Assessment. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen. DEFACTUM, 2019.

Integrerede operationsstuer - en medicinsk teknologivurdering - Dansk sammenfatning. Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Kathrine Carstensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Emma Kejser Jensen. DEFACTUM, 2019.

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1. Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall. DEFACTUM, 2019.

Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) til behandlingsresistent svær depression. Claus Løvschall. DEFACTUM, 2018.

Diagnostik af hjertepatienter i almen praksis. Claus Løvschall; Flemming Witt Udsen; Nete Hornung; Anni Germann Najbjerg; Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen. 2018.

Kontinuerlig glukosemonitorering (real-time CGM) og flash-glukosemonitorering (FGM) som personlige og enkeltstående systemer til patienter med insulinkrævende diabetes mellitus. Claus Løvschall. DEFACTUM, 2018.

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Simone Küchen; Michael Sprehn; Ole Nørregaard; Gitte Valentin; Marie Konge Villemoes; Margarete Pfau; Katrine Jeppesen; Camilla Palmhøj Nielsen. DEFACTUM, 2017.

Kateterbaseret nyredenervering til behandling af behandlingsresistent hypertension – en systematisk litteraturgennemgang. Claus Løvschall.. DEFACTUM, 2017.

Omtale af internationale MTV-resultater: Endovaskulær behandling (via kateter) ved brug af apparatur til mekanisk fjernelse af blodprop hos patienter med akut iskæmisk apopleksi. Claus Løvschall. DEFACTUM, 2016.

Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi. Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Line Stjernholm Tipsmark; Jesper Bie Larsen; Bente Bjørnholt; Rikke Søgaard; Julie Andersen; Karin Rosenkilde Laursen; Vibe Bolvig Hyldgård; Bjarne Kromann-Andersen; Erik Søgaard-Andersen; Ismail Gögenur; Johan Poulsen; Pernille Tine Jensen; Niels Thomassen; Steven Brantlov; Camilla Palmhøj Nielsen. . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Smerter - en MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter. Lisbeth Ørtenblad; Gitte Hoff Valentin; Kathrine Carstensen; Inge Wittrup; Line Stjernholm Tipsmark; Ulla Væggemose; Claus Løvschall; Camilla Palmhøj Nielsen;. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Evaluering af kendt jordemoderordning. Claus Løvschall; Viola Burau; Rikke Søgaard; Annette Willemoes Holst; Charlotte Egholm Lyngsø; Ann Fogsgaard; Karen Marie Nielsen; Sanne Ravnsbæk; Anne Bach Iversen; Pernille Almdal;. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk teknologivurdering af røntgenundersøgelse af lænderyggen hos 20-49-årige henvist fra primær sektor. En medicinsk teknologivurdering. Claus Løvschall; Lars Ehlers; Mette Kjølby; Klaus Doktor; Niels Frederik Pedersen; Michel Bach Hellfritzsch; Niels Würgler Hansen; Michael Svarer;. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser. Claus Løvschall; Flemming Witt; Susanne Wulff Svendsen; Jan Hartvigsen; Hans Viggo Johannsen; Søren Sønderup Beck; Mette Kjølby . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Sammenfatning af Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser. Claus Løvschall; Flemming Witt; Susanne Wulff Svendsen; Jan Hartvigsen; Hans Viggo Johannsen; Søren Sønderup Beck; Mette Just Kjølby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen. Claus Løvschall; Merete Bech; Claus Rasmussen; Tom Petersen; Jan Hartvigsen; Chris Jensen; Karla Douw.. Sundhedsstyrelsen, 2010.

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus. Jens Hansen; Claus Løvschall; Anne-Marie Schak Jensen. Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009.

Variation i tidsforløb hos patienter opereret for carotisstenose i Danmark. Claus Løvschall; Karsten Vestergaard; Henrik Sillesen; Lars Ehlers . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2009.

Rehabilitering hos borgere med kræft. Bjarne Rose Hjortbak; Kirsten Vinther-Jensen; Inge Wittrup; Claus Løvschall; Pia Løvschal-Nielsen; Elinborg Thorsteinsson; Susanne Hyldgaard; Hanne Melchiorsen; Claus Vinther Nielsen. Center for Folkesundhed, 2009.

Rehabilitering hos borgere med kræft Sammenfatning fra KOSAK projektet. Bjarne Rose Hjortbak; Kirsten Vinther-Jensen; Inge Wittrup; Claus Løvschall; Pia Løvschal-Nielsen; Elinborg Thorsteinsson; Susanne Hyldgaard; Hanne Melchiorsen; Claus Vinther Nielsen. Center for Folkesundhed, 2009.

Sammenfatning af Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme. Merete Bech; Lars Ehlers; Kim Overvad; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall; Svend Andersen; Lise Viskum Hansen; Mette Kjølby; . Center for Folkesundhed, 2008.

Røntgenundersøgelse af lænderyggen - hvornår er der indikation for at røntgenundersøge yngre patienter? Claus Løvschall; Lars Ehlers; Mette Kjølby; Klaus Doktor;. Månedsskrift for praktisk lægegerning Maj 2007;85:591-597, 2007.

En sundhedsøkonomisk analyse af antallet af røntgenundersøgelser af lænderyggen hos 20-49 årige henvist fra primærsektoren. Lars Ehlers; Michael Svarer; Claus Løvschall. Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006; 144: 362-376., 2006.

Brugen af bisfosfonater ved behandlingen af kvinder med brystkræft – en kommentering af et systematisk Cochrane Review. Claus Løvschall, MTV-enheden ved Aarhus Universitetshospital (nu: CFK) Anders Bonde Jensen, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus (nu: AUH).. Sundhedsstyrelsen, 2006.

Kronisk parodontitis – forebyggelse, diagnostik og behandling. Kommentering af kronisk parodontit – prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Vibeke Bælum; Claus Løvschall;. Center for Folkesundhed, 2005.

Ansættelser og projekterfaring

2004 MTV-konsulent/projektleder ved DEFACTUM, Region Midtjylland.

2008 Ekstern lektor ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Fra juni 2012 - : Kursusansvarlig (2x10 ECTS point) for to kurser på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2006-2014 Beskikket som censor ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Suppleringsuddannelsen i Danmark.

Uddannelsesbaggrund

2004 Cand.scient.san.

Kurser, konferencer m.m.

2016 Adjunktkursus (5 ECTS point )

2015 Projektlederuddannelse (10 ECTS point)

2014 Prinze2-certificering

2013 Kursus i videnskabeligt engelsk

2011 Ph.d.-kurser i ”Epidemiologisk design og analyse”

0 Deltagelse i MTV-konferencer i Sundhedsstyrelsen, Folkesundhedsdage, internationale MTV-konferencer

Undervisning og anden særlig erfaring

2010-2015 Medlem af studienævnet, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Deltaget i arbejdet med udformning af ny studieordning.

2008 Underviser ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet

2008 Hovedvejleder på Medicinske Teknologivurderinger på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Jeg har samlet været hovedvejleder på cirka 12 projekter.

2008-2012 Timeunderviser på VIA University college og på speciallægeuddannelsen