Hanne Søndergaard

Sundhedsfaglig konsulent  , Master of Public Health, fysioterapeut

+45 2152 6487

hannsn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-soendergaard(59ed9045-fe4c-43f3-becf-e233667b45e9).html

Præsentation

Hanne har indgående erfaring som projektleder for komplekse, tværfaglige og tværsektorielle projekter inden for rehabiliterings- og kronikerområdet. Har særligt de seneste år arbejdet med monitoreringsopgaver med afsæt i registerdata og i etablering af ny-registreringer. Hanne har solid erfaring i at designe, gennemføre, rapportere og formidle udviklings-, evaluerings- og monitoreringsopgaver i sundhedsvæsenet. Hun har desuden erfaring fra klinisk praksis i hospitals- og kommunalt regi, ledelse og kvalitetsudvikling.

Kompetenceprofil

  • Projektledelse
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Monitorering
  • Kvalitetsudvikling
  • Tværsektorielle patientforløb
  • Rehabilitering
  • Kronisk sygdom

Publikationer

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2018 , Side. 38 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1.   Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 46 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2.   Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 37 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Kommuner. Rapport 3.   Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 57 sider.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3.   Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 18 sider.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018.   Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh DEFACTUM, 2019 , Side. 32 sider.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering.   Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard DEFACTUM, 2019 , Side. 48 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Projektleder og sundhedsfaglig konsulent. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2005-2011 Udviklingsterapeut og kvalitetskoordinator, Aarhus Universitetshospital

2001-2005 Afdelingsleder, Aarhus Universitetshospital

2000-2001 Fysioterapeut, Aarhus Kommune

1999-2000 Barsels- og forældreorlov

1994-1999 Klinisk underviser ved Sclerosehospitalet Ry og Kolding Sygehus

1992-1993 Staff Physical Therapist. The Malden Hospital, Malden, Boston, MA, USA. Siden 1999 en del af Hallmark Health System

1988-1994 Basisfysioterapeut, Kolding Sygehus og Regionshospitalet Horsens

Uddannelsebaggrund

2014 Den systemiske projektlederuddannelse, Attractor/Rambøll

2008 Master of Public Health, Health, Aarhus Universitet. Specialmodul i sundhedsøkonomi, organisation og ledelse

1998 Pædagogisk diplomuddannelse fra Videreuddannelsen for Fysioterapeuter og Ergoterapeuter, Aarhus

1988 Fysioterapeut fra University College Lillebælt (tidl. Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen, Odense)

Kurser, konferencer m.m.

2017 GCP kursus for sundhedspersonale, afholdt af GCP-enheden Aalborg & Aarhus Universitetshospitaler

2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017 Bring sundhedsdata i spil. Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

2016 DSKS årsmøde. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016 Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer. Monitorering af forløbsprogrammer. Gå hjem møde. Dansk Evalueringsselskab. Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer (Oral præsentation)

2015 Folkesundhedsdage, Nyborg, Danmark

2015 Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland

2014 DSKS årsmøde.

2014 Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge

2014 Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland. 7. årlige Nationale Rehabiliteringskonference (Oral præsentation)

2014 Projektledersummit, afholdt af Attractor/Rambøll, København

2013 Årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (Præsentation på workshop)

2012 Monitorering af forløbsprogrammer. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed (Præsentation på workshop)

2012 Konferencedeltagelse:

2012 Præsentationsteknik, afholdt af Center for Ledelse, København

2011 Uddannelse til surveyor ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Aarhus

2010 Advanced Epidemiologic Methods v. professor dr. Timothy Lash, School of Public Health, Berlin

2010 Kurser:

Undervisning og anden særlig erfaring

2013-2014 Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2012 Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2013 Temadage på MarselisborgCentret: Borgerinddragelse i rehabilitering

2012-2014 Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet: Rehabilitering og kronisk sygdom

2011-2013 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering; Organisatoriske rammer i sundhedsvæsenet med fokus på det nære sundhedsvæsen

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering af mennesker med kronisk nyresygdom

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom.

2011-2011 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Tværfaglig rehabilitering - begreb, proces og organisering

0 Censor ved Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi og den sundhedsfaglige diplomuddannelse