Marie Hauge Pedersen

Marie Hauge Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.oecon.

+45 2033 0933

mahpee@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/marie-hauge-pedersen/9/273/648

Præsentation

Mit navn er Marie Hauge Pedersen. Jeg brænder for, at forskning kan gøre en forskel i praksis. Min drøm er, at vi med en tværfaglig indsats kan forbedre vores sundhedsvæsen, så det i højere grad kan imødekomme de behovsændringer, vi ser i befolkningen i takt med, at flere og flere personer lever et liv med kronisk sygdom - og ofte flere sygdomme på samme tid. Jeg håber, at jeg gennem min forskning i multisygdom og behandlingsbyrde og gennem mit mangeårige arbejde med Region Midtjyllands sundhedsprofil kan bidrage til, at vi med forebyggelse, indsatser og omstruktureringer kan løfte folkesundheden og reducere den sociale ulighed i sundhed - til gavn for den enkelte og for vores samfund.

Kompetenceprofil

  • Behandlingsbyrde
  • Multisygdom
  • Sundhedsprofiler
  • Geografisk variation i sundhedsydelser
  • Kvantitativ analyse

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Social Disconnectedness in Individuals with Cardiovascular Disease: Associations with Health Literacy and Treatment Burden. Julie Christiansen; Mathias Lasgaard; Susanne S. Pedersen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis. International Journal of Behavioral Medicine, 2024.

Hvordan har du det? 2021 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Multisygdom i den danske befolkning – forekomsten af multisygdomsmønstre og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2022.

Danish validation of the Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ) and findings from a population health survey: a mixed-methods study. Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Mathias Lasgaard; Karina Friis; Chris Salisbury; Finn Breinholt Larsen. BMJ Open, 2021.

Impact of low health literacy on healthcare utilization in individuals with cardiovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes and mental disorders. A Danish population-based 4-year follow-up study. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Helle Terkildsen Maindal. The European Journal of Public Health, 2020.

Low Health Literacy and Mortality in Individuals with Cardiovascular Disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Diabetes, and Mental Illness: A 6-Year Population-Based Follow-Up Study. Karina Friis; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Richard H. Osborne; Helle Terkildsen Maindal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020.

Health literacy, multimorbidity, and patient-perceived treatment burden in individuals with cardiovascular disease. A Danish population-based study. Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Helle Terkildsen Maindal. Patient Education and Counseling, 2019.

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard. PLOS ONE, 2017.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. . Preventing Chronic Disease, 2016.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015.

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. European Journal of Public Health, 2015.

Forbrugsvariationsprojektet – afsluttende afrapportering. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Ph.d.-studerende

  • Journal Club koordinator
  • Multisygdom i den danske befolkning - rapport til Danske Regioner

2011-2022 Projektleder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

  • Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse, Hvordan har du det?
  • Analyser af geografisk variation i sygehusforbrug (Forbrugsvariationsprojektet)
  • Analyser af multisygdom, herunder behandlingsbyrde

2010-2011 Studentermedhjælper, (det tidligere) KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Uddannelsesbaggrund

2011 Cand.oecon., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2023-2023 Afslutningsseminar for projekt "SKARB", Skive. Plenum oplæg om helbredstilstand som borger med multisygdom

2022-2022 Medarrangør af Region Midtjyllands præsentationskonference af "Hvordan har du det? 2021", online. Plenum oplæg om kronisk sygdom og multisygdom

2022-2022 Folkesundhedsdage 2022, Nyborg. Mundtligt oplæg om behandlingsbyrde og associerede faktorer

2022-2022 Danske Regioners konference "Sundhed for alle 2022", København. Plenum oplæg om multisygdomsmønstre i den danske befolkning 2021

2022-2022 European Public Health Conference, Berlin. E-poster om behandlingsbyrde og associerede faktorer

2022-2022 Seminar "Sundhedskompetence og behandlingsbyrde", Aalborg. Plenum oplæg om patientoplevet behandlingsbyrde

2018-2018 Medarrangør af Region Midtjyllands præsentationskonference af "Hvordan har du det? 2017", Herning. Plenum oplæg om kronisk sygdom og multisygdom

2018-2018 Præsentationskonference af "Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017", København. Mundtligt oplæg om kronisk sygdom og sundhedsvaner

2018-2018 Folkesundhedsdage 2018, Nyborg. Mundtligt oplæg om patientoplevet behandlingsbyrde

2018-2018 European Public Health Conference, Ljubljana. Posterwalk: patientoplevet behandlingsbyrde

2015-2015 Folkesundhedsdage 2015, Nyborg. Mundtligt oplæg om udvikling i geografisk variation i forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland

2015-2015 European Public Health Conference, Milano. Mundtlig pitch-præsentation af geografisk variation i forbrug af sygehusydelser

2014-2014 Folkesundhedsdage 2014, Nyborg. Mundtligt oplæg om multisygdom i et beskæftigelsesperspektiv

2014-2014 Medarrangør af Region Midtjyllands præsentationskonference af "Hvordan har du det? 2013", Silkeborg. Plenum oplæg om sundhed og beskæftigelse

2012-2012 Projektlederuddannelse: Projektstyring i praksis

2012-2012 Folkesundhedsdage 2012, Nyborg. Mundtligt oplæg om forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland

Undervisning og anden særlig erfaring

2022 Administrator af DEFACTUMs sundheds- og arbejdsmarkedsdatabase under Danmarks Statistik