Gitte Dahl

Gitte Dahl

Konsulent, Cand.scient.soc.

+45 2448 1443

gitdah@rm.dk

Præsentation

Jeg er sociolog med stor interesse for data og kvalitetsudvikling. Jeg har 13 års erfaring med konceptudvikling, dataindsamling, rapportering og formidling af nationale og regionale spørgeskemaundersøgelser indenfor psykiatri, somatik, fødende og det præshospitale område. Jeg har desuden flere års projektledererfaring som projektleder for LUP Psykiatri i 2010-2016. Mit store drive er at vide, at resultaterne bliver brugt til at forbedre kvaliteten i behandlingen af patienter og pårørende.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet med fokus på patientoplevet kvalitet.
 • Konceptudvikling, databearbejdning, rapportering og formidling af kvantitative og kvalitative undersøgelser.
 • Indgående erfaring med databehandling og afrapportering i SQL, SPSS, EXCEL og TABLEAU.
 • Projektledelse af landsdækkende psykiatriundersøgelser (2010-2016)

Publikationer

Beboertilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Pilotanalyse af forskellen på indsamling med personlig uddeling og udsendelse til e-Boks i psykiatrien – En sammenligning af LUP Psykiatri og LUP Light. Gitte Dahl; Torben Holm; Jens Thusgård Hørlück. DEFACTUM, 2020.

Specialiseret retspsykiatri. National rapport (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2018. Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

LUP Psykiatri 2016. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

LUP Psykiatri 2015. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016. Sara Flensborg Hansen, Ghita Elisabeth Ølsgaard, Lars Rasmussen, Gitte Dahl. DEFACTUM, 2016.

LUP Psykiatri 2014. Gitte Dahl; Jens T. Hørlück. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

LUP Psykiatri 2013. Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

LUP Psykiatri 2012. Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Udvikling af nyt rapporteringsværktøj
 • Litteraturgennemgang, spørgeskemaundersøgelser i Almen Praksis
 • Afrapportering, RUP
 • Afrapportering, Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren
 • Dataindsamling, Forskningsprojekt om Diabetes
 • LUP Psykiatri

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Afrapportering, Brugernes oplevelse af Præhospitalet, 2015
 • Afrapportering, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
 • Evaluering af kompetenceudviklingsforløb for strategiske ledere i Region Midtjylland
 • Projektleder, LUP-Psykiatri
 • Projektleder, Undersøgelse af patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit (2013)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Landsdækkende psykiatriundersøgelser
 • Henvisningsprojekt inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien

Uddannelsesbaggrund

2006 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Tableau Konference, Berlin

2018-2018 Tableau Konference, London

2016 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Gøteborg

2014 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

2014 Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014 Mere menneske - mindre system

2011 Kvalitet – svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Kbh. (arrangeret af Danske Regioner/Lægeforeningen)

2008 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Tableau Desktop - Introduktionskursus

2014 NVivo 10

2012 Surveyoruddannelse, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område