Simone Witzel

Simone Witzel

Specialkonsulent, Cand. scient. pol., proceskonsulent

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Præsentation

Jeg har gennem mange år oparbejdet stor viden om kvalitetsudvikling i sundhedssektoren. Stor erfaring med kvantitative og kvalitative undersøgelser, herunder koncept- og metodeudvikling, planlægning, validering, gennemførelse og formidling af undersøgelses- og evalueringsopgaver på sundhedsområdet. Jeg har særlig ekspertise i design og projektledelse af landsdækkende undersøgelser for somatiske og psykiatriske hospitaler samt tværsektorielle undersøgelser. Som projektleder og en del af Sekretariatet for de landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser arbejder jeg med den strategiske kvalitetsudvikling af området.

Kompetenceprofil

 • Konceptudvikling, metodeudvikling, dataindsamling, rapportering og formidling af kvantitative og kvalitative undersøgelser
 • Projektledelse af store og komplekse projekter
 • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet med fokus på patientoplevet og organisatorisk kvalitet
 • Procesfacilitering ifm. udvikling

Publikationer

Forskelle i patienter og forældres svar i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Supplerende undersøgelse blandt indlagte patienter (B&U) og deres forældre (LUP Psykiatri 2019) Karen Rose Steen Schrøder; Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2020.

Specialiseret retspsykiatri. National rapport (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019) Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen . DEFACTUM, 2020.

LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2018. Simone Witzel; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. DEFACTUM, 2019.

LUP Psykiatri 2017. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2018.

LUP Psykiatri 2016. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

LUP Somatik 2016. Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen. DEFACTUM, 2017.

LUP Somatik 2015. Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

LUP Psykiatri 2015. Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

LUP Somatik 2014. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

LUP Somatik 2013. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Diabetesskolen. Simone Witzel og Pernille Bjørnholt Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

LUP Somatik 2012. Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom – Oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Simone Witzel, Pernille Bjørnholt Nielsen og Marit Jensen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Evaluering af Projekt hjerterehabilitering. Simone Witzel; Karen Skærlund Risvig. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Hvad siger patienterne om ventetiderne? Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune. Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Evaluering af vagtlægen - med fokus på ventetid på konsultationsstedet. Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland. Simone Witzel. Center for Kvalitetsudvikling, 2007.

Ansættelser og projekterfaring

2018 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på psykiatriske hospitaler, LUP Psykiatri (årlig), (projektleder)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med KOPA (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på Akutmodtagelser og -klinikker, LUP Akutmodtagelse (årlig) - i samarbejde med KOPA (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Tillidsrepræsentant

2011-2017 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (region og kommuner), eftermåling med dataindsamling og rapportering
 • Indikatormål for patientinddragelse, udvikling og test af spørgeskemaer, udsendelse af spørgeskemaer og datahåndtering via e-boks
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på Akutmodtagelser og -klinikker, LUP Akutmodtagelse (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på psykiatriske hospitaler, LUP Psykiatri (årlig), (projektleder)
 • Tilfredshedsundersøgelse blandt patienter med kroniske sygdomme i Region Midtjylland (projektleder)
 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Udvikling af undersøgelses- og evalueringsdesigns, kvantitative og kvalitative metoder, herunder fokusgrupper, telefoninterviews og personlige interviews. Gennemfører store spørgeskemaundersøgelser
 • Tillidsrepræsentant
 • Diabetesskolen på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Undersøgelse vedr. til- og fravalg af diabetesskolen og patientens oplevelse af at deltage i Diabetesskolen (projektleder)
 • Evaluering af "Projekt hjerterehabilitering på Regionshospitalet Randers" (projektleder)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på somatiske hospitaler, LUP (årlig) - i samarbejde med EEB (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Tillidsrepræsentant
 • Pilotundersøgelse af patienters oplevelse af speciallægepraksis i Danmark (projektleder)
 • Fødselsundersøgelser i Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • Projektbistand og dataindsamling til Ph.d.-projektet "Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering" hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Projektbistand og dataindsamling til Ph.d.-projektet "Diagnostisk delay for cancerpatienter i Region Midtjylland og Region Syddanmark" hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus (projektleder for DEFACTUM's andel)
 • Patienttilfredshedsundersøgelser i Lund og Gøteborg, Sverige (projektleder)
 • Evaluering af vagtlægeordningen i Region Midtjylland (projektleder)
 • Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen i Randers Kommune/Regionshospitalet Randers og Grenaa

1999-2006 Fuldmægtig, Sundhedsøkonomi og -planlægning, Aarhus Amt

 • Koordinator og kontaktperson ifht. hospitaler, it-leverandører, samarbejdsfora samt de nationale sundhedsmyndigheder m.fl.
 • Ansvarlig for aktivitetsdata og servicemål, fx kvartalsrapporter til Amtsrådet
 • Ansvarlig for registreringspraksis for sygehuspatienter i Århus Amt, medlem af Koordinationsgruppen i Sundhedsstyrelsen
 • Administrator af de patientadministrative systemer (PAS) i Århus Amt
 • Projektleder på udviklingen af indberetning af aktivitet (PAS-data)/PAS-modulet i EPJ

1996-1999 Fuldmægtig, Grenaa Centralsygehus, Aarhus Amt

 • Sagsbehandler for arbejdsmiljøområdet
 • Ansvarlig for personalebladet
 • Sagsbehandlinger for sygehusledelsen

1995-1996 Fuldmægtig, Aarhus Kommunehospital, Aarhus Amt

 • Ansvarlig for aktivitetsdata og servicemål til afdelingerne

Uddannelsesbaggrund

2014 Proceskonsulent, VIA University College Aarhus (/Go' Proces)

2001 Merkonom i personaleudvikling

1994 Cand. scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 IHI International Forum, Glasgow

2016-2016 IHI International Forum 2016, Gøteborg

2016-2016 Årsmøde for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2016-2016 Retorik I og Retorik II, Djøf

2014-2014 Årsmøde for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2013-2013 PhD kursus: Qualitative data analysis in humanistic health research

2012-2012 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2011-2011 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2010-2010 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2010-2018 Seminarer hos Selskab for Surveyforskning

2009-2009 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2008-2008 Årsmøder for Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling

2008-2008 Dansk Evalueringsselskabs konference

2007-2007 International Society for Quality in Health Care (ISQua), konference

2006-2006 Kurset 'Skriv bedre', Danmarks Journalisthøjskole

2005-2005 Kursus i Projektledelse, Ledelsesakademiet/Aarhus Købmandsskole

1997-1997 Kursus i sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedsvæsen

1995-1995 Voksenpædagogik og formidling, Folkeuniversitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2013 Oplægsholdere på Introduktionskursus for patientrepræsentanter hos Danske Patienter

2007-2008 Underviser på "Den lægelige videreuddannelse" (Generelle obligatoriske kurser i Ledelse, Administration og Samarbejde) – LAS 1. HR-afdelingen, Region Midtjylland

2002-2004 Underviser på Kommunomuddannelsen for lægesekretærer i faget “Sygehuset-afdelingen” (organisation, lovgivning, økonomi, kommunikation og formidling).