Pernille Pedersen

Forsker, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

+45 2447 0964

pelped@rm.dk

https://dk.linkedin.com/in/pernille-pedersen-48840110

Præsentation

Erfaring indenfor forskningsfeltet arbejdsrettet rehabilitering, særligt i forhold til sygemeldte pga. mentale helbredsproblemer og muskuloskeletale lidelser. Erfaring med projektledelse af større projekter med mange samarbejdspartnere. Dybdegående viden om epidemiologi og biostatistik og har udarbejdet forskningsprojekter baseret på RCT studier, kohorte studier og reviews. Undervisning og vejledning af bachelor- og kandidatstuderende ved kandidatuddannelsen i Folkesundhed samt sygeplejersker.

Kompetenceprofil

  • Epidemiologi
  • Statistik
  • Projektplanlægning
  • Undervisning og vejledning af studerende
  • Udarbejdelse af fondsansøgninger

Publikationer

Risk of being granted disability pension among incident cancer patients before and after a structural pension reform: A Danish population-based, matched cohort study. Pernille Pedersen, Maria Aagesen, Lars Herman Tang, Niels Henrik Bruun, Ann-Dorthe Zwisler, Christina M. Stapelfeldt, Scandinavian Journal of Work, Enviroment and Health, 2020.

Systematic review of interventions targeting sickness absence among pregnant women in healthcare settings and workplaces. Pernille Pedersen, Merete Labriola, Claus Vinther Nielsen, Rikke Damkjar Maimburg, Ellen Aagaard Nohr, Anne-Mette Momsen , BMJ Open, 2018.

Employment status five years after a randomised controlled trial comparing multidisciplinary and brief intervention in employees on sick leave due to low back pain. PERNILLE PEDERSEN, CLAUS VINTHER NIELSEN, OLE KUDSK JENSEN, CHRIS JENSEN & MERETE LABRIOLA, Scandinavian Journal of Public Health, 2017.

Comparing multidisciplinary and brief intervention in employees with different job relations on sick leave due to low back pain: protocol of a randomised controlled trial. Pernille Pedersen, Claus Vinther Nielsen, Morten Hovgaard Andersen, Vivian Langagergaard, Anders Boes, Ole Kudsk Jensen, Chris Jensen, Merete Labriola , BMC Publc Health, 2017.

Ansættelser og projekterfaring

2017 Registerstudie om nye metoder til at måle tilbagevenden til arbejdsmarkedet på (igangværende projekt).

2017 Registerstudie om arbejdstilknytning blandt kræftoverlevere (igangværende projekt).

2016 FOCA kohorten (Alle unge tæller) baseret på spørgeskemabesvarelser blandt 9. klasses elever.

  • Udarbejdelse af protokolartikel samt pilotstudie.

2016 Sygefravær blandt gravide.

  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og fondsansøgninger. Udarbejdelse af review over interventioner baseret på retningslinjer fra Jonna Briggs institute (JBI).

2016 To RCT studier om sygefravær blandt patienter med lænderygproblemer.

  • Udarbejdelse af statistiske analyser

2015 IPS (Individuel placement and support) blandt patienter med svære psykiske lidelser samt unge med ADHD.

  • Varetog baseline screening og follow-up samtaler blandt andet ud fra SCAN, SANS, SAPS og BACS. Deltager i arbejdsgrupper om to reviews i forhold til effekten af IPS (igangværende projekter).

Uddannelsesbaggrund

2016 Ph.d., Health, Aarhus Universitet;

2007 Cand.scient.san, Aarhus Universitet;

2001 Sygeplejerske, Ribe Amts Sygeplejeskole;

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 4th Nordic conference on Work Rehabilitation

2016-2016 4th WDPI conference: work disability prevention knowledge

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Vejleder for bachelor- og specialestuderende ved kandidatuddannelsen i Folkesundhed, Aarhus Universitet;

2016 Ansvarlig for Journal Club på MarselisborgCentret omhandlende rehabilitering, arbejdsfastholdelse og klinisk socialmedicin;

2015 Ekstern underviser ved kandidatuddannelserne i Folkesundhed og Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet ;

2012-2013 Opgavevejleder ved Specialuddannelsen for Psykiatriske Sygeplejersker;

2012-2015 Ekstern underviser ved VIA University College, Holstebro, i kvantitativ forskningsmetode og statistik.;

2012-2013 Ekstern underviser ved Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker, i udarbejdelse af spørgeskemaer.;

2010-2017 Censor, Specialuddannelsen for Psykiatriske Sygeplejersker;