Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng

Analysekonsulent, cand.scient.pol.

+45 7841 4036

pedlyn@rm.dk

Præsentation

Jeg har erfaringer med mange forskellige evalueringer og undersøgelser. Jeg har ledet eller deltaget i flere surveyundersøgelser, og kender derfor processer fra konstruktion af undersøgelsen, til formidlingen af resultater. Jeg har deltaget i opbygningen af DEFACTUMs eget rapporteringssystem, der primært er foregået i T-SQL og VBA. Har bl.a. været projektleder på opbygningen af Region Midtjyllands system til indsamling af svar og afrapportering af resultater i trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE). Har derudover været projektleder på en række større eller mindre evalueringer – herunder flere evalueringer af kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceprofil

 • Kvantitative analyser
 • Formidling af kvantitative data
 • VBA programmering
 • Grundlæggende kendskab til T-SQL
 • Konstruering af spørgeskemaer
 • Opbygning af evalueringsdesign
 • Interviews og kvalitative analyser
 • Arbejdstrivsel og ledelsesevaluering
 • Evaluering af kurser og kompetenceløft

Publikationer

Beboertilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018. Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2019.

TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. 2019.

De første erfaringer med sociolancen. Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2017.

Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune. Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. Randers Kommune, 2017.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015. Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2008 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder på udarbejdelse og drift af system for indsamling af svar og afrapportering af Region Midtjyllands trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE)
 • Projektleder eller medarbejder på en lang række mindre evalueringsopgaver af konkrete projekter og kompetenceudviklingsforløb.
 • Del af gruppe, der har udarbejdet datahåndterings- og afrapporteringssystem i T-SQL og vba

2007-2008 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Uddannelsesbaggrund

2007 Kandidat i Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2016-2016 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2013-2013 4-dages skrivekursus hos Dansk Magisterfoering

2012-2012 Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2009-2009 SQL - Internt afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2009 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenets årsmøde