The potential of outdoor contexts within community-based rehabilitation to empower people with disabilities in their rehabilitation

Louise S. Madsen; Sonya L. Jakubec; Claus V. Nielsen; Charlotte Handberg.

Formålet var at undersøge potentialet i at anvende grønne urbane omgivelser samt ’Community-based Rehabilitation’ (CBR) som en del af rehabilitering, med henblik på at styrke oplevelsen af handlekompetence hos personer i rehabilitering.

Resultaterne for denne artikel viser hvordan "Introduktion til uderummet" som en integreret del af rehabiliteringsforløbet, skabte et grundlag for "Øget selvstændighed" blandt deltagerne i rehabilitering.

De forskellige udendørs erfaringer of oplevelser understøttede deltagerne i at påtage sig en mere aktiv rolle i deres rehabilitering og gav mulighed for opnå "En plads i fællesskabet", samt at føle sig forbundet til sine omgivelser. Dertil opstod muligheden for "Læring gennem kropslige erfaringer", som for mange deltagere i rehabilitering kunne overføres til egen hverdagskontekst.

Studiet er gennemført på baggrund af fem måneders feltarbejde, bestående af deltagerobservation og ’walking’-interviews. Der blev inkluderet i alt 115 personer til deltagerobservation, alle i rehabilitering hos; Neurocentret, Ortopædisk Genoptræningscenter eller Dagcenter Midtpunktet, Aarhus Kommune. Heraf blev 15 personer interviewet. Metodologien Interpretive Description danner rammen for studiet, sammen med social praksis teori.

Artiklen tager afsæt i demonstrationsprojektet SPARK (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima), og er et af fire delstudier, der gennemføres som et 3-årigt ph.d.-projekt (2018-2021).

SPARK er en innovativ arena i omgivelserne omkring Marselisborgcentret, baseret på WHO’s strategi, CBR, med integrerede oplevelser i uderummet.

CBR indsatser er karakteriseret ved både at støtte mennesker i rehabiliteringsforløb til at opnå optimal funktionsevne, og også understøtte nedbrydning af samfundsmæssige barrierer samt udvikling af inkluderende omgivelser for mennesker med nedsat funktionsevne.

Link til projektet bag publikationen

The potential of outdoor contexts within community-based rehabilitation to empower people with disabilities in their rehabilitation

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2021
Udgiver Disability and Rehabilitation
ISBN/ISSN https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1897887
Længde 12 sider

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen