Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen

Marianne S. Balleby; Mett Marri Lægsgaard Madsen

DEFACTUM har evalueret Fyrretoppen, en boafdeling på Holmstrupgård for unge med svært selvskadende adfærd. Boafdelingens medarbejdere og samarbejdspartnere oplever Fyrretoppens principper om blandt andet rummelighed og relationer for virkningsfulde. De unge hjælpes i en retning, hvor de på sigt kan håndtere deres vanskeligheder på andre og mere hensigtsmæssige måder end gennem svær selvskade. Evalueringen udpeger et udviklingspunkt i at skabe øget forståelse af Fyrretoppens indsats hos politiet. 

Evalueringen, som er finansieret af Region Midtjyllands forsknings- og udviklingspulje inden for socialområdet, er baseret på interview med medarbejdere og samarbejdspartnere fra den regionale behandlingspsykiatri, almen praksis, politiet samt kommunale sagsbehandlere.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2020_Evaluering Fyrretoppen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 62 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby Mett Marri Lægsgaard