Øvelsesfilmene "Træn derhjemme". Kvalitativ brugerevaluering

Lars Rasmussen: Anne Sophie Steen Boisen

Projektet er en kvalitativ brugerevaluering af øvelsesfilm til selvtræning af patienter med lette smerter i bevægeapparatet ("Træn derhjemme"). Respondenterne er patienter, praktiserende læger og fysioterapeuter, der er interviewet via telefon. 

Filmene er udarbejdet af Region Midtjylland i et samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på området og Lægehåndbogen. DEFACTUM har forestået den kvalitative evaluering i perioden jan-juni 2020.

Projektet er primært økonomisk støttet af Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Midtjylland, Lægehåndbogen samt KEU i tre andre regioner.

Resultater:

De fleste patienter har selv fundet frem til filmene gennem søgning på nettet. De bruger først og fremmest filmene, fordi de er simple, letforståelige og nemme at gå til. Patienterne fortæller, at det er tidsbesparende at bruge filmene i forhold til at gå til en behandler, herunder transporten frem og til tilbage til behandleren. Samtidig er det fleksibelt, fordi man kan træne, når man vil/kan. Det øger også motivationen at se filmen først eller en gang imellem inden træning. Antallet af træningsgange er meget forskellig, lige fra meget få til 2-4 gange pr. uge.

Patienterne fortæller, at det virker godt med forskellige sværhedsgrader på øvelserne og at det fremmer anvendelsen. De fortæller også, at filmene er rigtig gode indholdsmæssigt, at de har tiltro til dem, der har lavet filmene og at de i høj grad opnår den ønskede effekt. 

Patienterne har kun få forslag til forbedringer, fx omkring opvarmning før og afspænding efter filmene. Desuden har de en lang række forslag til, hvordan filmene bliver mere udbredte, fx gennem de sociale medier, foreninger, virksomheder, m.v.

De sundhedsprofessionelle anbefaler især lænd-, ryg- og skulderfilmene. De henviser til filmene i meget forskelligt omfang, nogle flere gange om dagen og andre nogle gange om ugen. En del af de sundhedsprofessionelle gennemgår filmene med patienten, andre henviser til link til filmene og en del udleverer print af de tilhørende PDF-filer. 

Principielt henvises alle typer af patienter til øvelsesfilmene, men ofte tager de sundhedsprofessionelle hensyn til fx alder, økonomi og lignende. De fortæller, at de ofte anbefaler filmene til en start og beder patienten om at vende tilbage, hvis det ikke virker. Ingen har oplyst, at patienten vender tilbage. Nogle sundhedsprofessionelle bruger filmene i en vekselvirkning mellem patientbesøg og patientens egen hjemmetræning.

De sundhedsprofessionelle er meget tilfredse med øvelsesfilmenes indhold. Det beskrives som pædagogisk, relevant og fagligt velfunderet. Samtidig er der stor tillid til de fagpersoner, der står bag filmene. Der er også enighed om, at der er et stort behov for filmene og at filmene har en effekt på patienternes smerter.

De sundhedsprofessionelle fortæller, at der er begrænset kendskab til filmene blandt deres fagfæller. Filmene vil kunne anvendes langt mere, hvis kendskabet blev øget. Konkret foreslås det, at der informeres mere i fagtidsskrifter, på digitale platforme og på de sociale medier. Desuden savnes mere skriftligt materiale om filmene til udlevering.

Link til projektet bag publikationen

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 16 sider