Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016

Sara Flensborg Hansen, Ghita Elisabeth Ølsgaard, Lars Rasmussen, Gitte Dahl

Denne undersøgelse kortlægger patientoplevelsen af kontakten med personalet i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Det er første gang undersøgelsen gennemføres. Undersøgelsen består af et spørgeskema med ti tilfredshedsspørgsmål og ét kommentarfelt samt en telefonisk interviewundersøgelse blandt udvalgte deltagere i undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter i alt 597 patienter, hvoraf 455 har returneret et udfyldt spørgeskema. Der er efterfølgende foretaget telefoninterview med 32 patienter.

Link til projektet bag publikationen

Download rapport_helikopter_2016.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 21 sider

Forfattere

Lars Rasmussen; Gitte Dahl Sara Kjærgaard Flensborg