Unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd - Indsatsmodel

Sofie Ilsvard, Simon Østergaard Møller, Marie Høstrup & Morten Greve

I samarbejde med Metodecentret har DEFACTUM på opdrag fra Socialstyrelsen udviklet en indsatmodel med fokus på selvskade og spiseforstyrrelser hos børn, unge og unge voksne. Modellen er både baseret på en international litteraturgennemgang og en kortlægning af perspektivrige danske og nordiske indsatser. Indsatsmodellen er tænkt som et fleksibelt, generisk udgangspunkt for kommunernes udvikling af området, men den rummer samtidig henvisninger til konkrete praksiseksempler fra Danmark og Norge, der kan eksemplificere og belyse implementeringsudfordringer m.m.

Link til projektet bag publikationen

Download indsatsmodel_selvskade_spiseforstyrrelser.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver Metodecentret og DEFACTUM
Længde 85 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve Sofie Ilsvard ; Marie Høstrup ; Simon Østergaard Møller