Evaluering af Omsorgscenter Pitstop

Mette Gubi Axelsen, Line Søgaard Kristensen

Omsorgscenter Pitstop er et midlertidigt tilbud til hjemløse og funktionelt hjemløse borgere, der har brug for restituering efter endt hospitalsophold og borgere, der har brug for en pause fra gaden. Navnet Pitstop er meget retvisende, for det er, hvad tilbuddet er for borgerne: et tilbud om ro, om mad, om en seng og et tilbud om at deltage i et fællesskab med andre borgere, frivillige og medarbejdere. Tilbuddet drives af Røde Kors i samarbejde med Aarhus Kommune (som er driftsherre) og AUH.

DEFACTUM har udarbejdet en kvalitativ evaluering af Pitstop. Pitstop åbnede d. 1. april 2018 og evalueringen fandt sted fra sensommeren 2018 til marts 2019. Evalueringen skulle svare på:

  • om borgerne oplever øget livskvalitet i forbindelse med ophold på Pitstop
  • om, på hvilke måder Pitstop hjælper borgerne
  • om spørgsmål om den organisatoriske kvalitet
  • hvordan samarbejdet er mellem de forskellige faggrupper tilknyttet Pitstop. 

Desuden var sigtet at undersøge, hvilke begrænsninger Pitstop har, herunder hvorfor borgere takker nej til Pitstop og årsager til, at borgere ikke tilbydes ophold på Pitstop.

DEFACTUM har undersøgt Pitstop gennem et deltagende observationsstudium i en længere periode, gennem interviews med borgere og spørgeskemaer til selvsamme. Vi har lavet fokusgruppeinterviews med medarbejdere, ledere og frivillige og endelig har vi sammen med borgerne udarbejdet videofortællinger om borgerne.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2019_Evaluering af Omsorgscenter Pitstop.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 67 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

Mette Gubi Axelsen