Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning

Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Jonas Thorborg Stage; Berit Kjærside Nielsen
DEFACTUM, Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, har afsluttet en undersøgelse af patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve.
Undersøgelsen er gennemført for Rigsrevisionen og indgår i Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes overholdelse af patienters ret til hurtig udredning.
Resultaterne viser, at patienterne generelt forstår deres indkaldelsesbrev og vurderer brevet positivt. Det gælder både dem, der har, og dem, der ikke har gjort brug af muligheden for hurtigere udredning. Samtidig giver mange af patienterne også udtryk for, at indkaldelsesbrevene kan være komplekse og medvirke til at skabe tvivl om nogle af informationerne, og ca. en tredjedel af patienterne oplever brevet som overvældende eller uoverskueligt.
Patienterne begrunder deres valg om brug af ret til hurtig udredning med en kombination af varighed af ventetid og vurdering af symptomernes sværhedsgrad fremfor deres forståelse af indkaldelsesbrevet. Flere patienter fra Region Midtjylland fremhæver regionens indkaldelsesbrev, fordi alle relevante informationer, inklusiv et alternativt sygehus, tydeligt fremgår af den første side.

Link til projektet bag publikationen

Download Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning_final_2018_08_20.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Lisbeth Ørtenblad

Lisbeth Ørtenblad

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad; Berit Kjærside Nielsen Ulla Væggemose