Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Morten Greve Jakob Sevelsted
Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers har med projektstart i december 2016 implementeret princippet om den patientansvarlige læge (PAL). Denne rapport opsamler erfaringer fra implementeringsforløbet frem til udgangen af 2017 med afsæt i kvalitative interviewdata såvel som kvantitative spørgeskemabesvarelser fra patienter og medarbejdere i afdelingen.

Download PAL_Med_Afd_RHR_rapport_april_2018.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 32 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve; Jakob Sevelsted