Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang

Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen
Systematisk litteraturgennemgang om betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats. Litteraturgennemgangen er oprindeligt udarbejdet som et notat til hospitalsudvalget efter
opdrag fra regionsrådet i Region Midtjylland, august 2017.

Download Uddannelse og præhospitalet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-88-8