Evaluering af projekt "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland

På basis af interview med patienter, medarbejdere og ledere fra ti pilotafdelinger evalueres implementeringen af princippet om den patientansvarlige læge i Region Midtjylland. Den tværgående rapport giver en samlet analyse af pilotafprøvningen på tværs af pilotafdelingerne. Uddybende analyser af de enkelte pilotforløb findes i den supplerende baggrundsrapport.

Rapporterne belyser centrale interessenters syn på princippet om "patientansvarlig læge" såvel som forskelle og ligheder på tværs af de lokale tilgange til implementeringen. Erfaringsopsamlingen munder ud i nogle generelle anbefalinger til implementering af "patientansvarlig læge" i nye kontekster. Sluttelig giver evalueringen en foreløbig vurdering af målopfyldelsen fra et patient-, ledelses- og medarbejderperspektiv.

Link til projektet bag publikationen

Download Evaluering af patientansvarlig læge - Tværgående rapport.pdf

Download Evaluering af patientansvarlig læge - Baggrundsrapport.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 51 sider + 99 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve