Projektinvitation: Forebyggelse af skolemistrivsel hos børn og unge med autisme

Morten Greve
Skolemistrivsel og -fravær hos børn og unge med autisme udgør en stor og stigende udfordring for personerne omkring børnene i målgruppen. Det er en af konklusionerne i en kortlægning af VISO-rådgivningen på området, som DEFACTUM gennemførte sidste år for Socialstyrelsen (link til rapporten nederst på siden).

VISO-forløbene vedrører de mest komplekse og udfordrende sager, men der er solidt forskningsmæssigt og fagligt belæg for en bred, tidlig forebyggelsesindsats på området. Det gælder ikke mindst i takt med den øgede brug af diagnoserne inden for autismespektret – der er i dag ca. 10.000 autismediagnosticerede børn og unge i aldersgruppen 3-17 år – og i takt med en generelt øget opmærksomhed på børnenes udfordringer og behov.

Sammen med Det Nationale Autismeinstitut ønsker vi i DEFACTUM at bidrage til dette arbejde. Vi har derfor i fællesskab udviklet et foreløbigt projektforslag med netop dette sigte. Forslaget er blevet til i dialog med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland og en række af de mest centrale VISO-specialister.

Som vi foreløbig har beskrevet det, vil projektets primære sigte være at udvikle, afprøve og evaluere en samlet forebyggelsesguide, som omfatter målrettet autismeviden, principbaseret handlevejledning og konkrete redskaber kombineret med et materiale til støtte for implementering og kompetenceudvikling.

Hvis vi skal have held til at opnå mærkbare resultater for målgruppen, skal projektideen dog finde sin færdige form i et ligeværdigt partnerskab og samarbejde med interesserede kommuner. Vi vil derfor gerne invitere 2-3 kommuner til at indgå som projektkommuner, der vil bidrage til en endelig projektbeskrivelse med henblik på en fælles fondsansøgning eller lignende.

Vores forslag indebærer i første omgang et afsæt i et pilotprojekt i den midtjyske region, men vi hører meget gerne fra interesserede kommuner i hele landet. Målet er nemlig at udvikle et efterfølgende hovedprojekt med en national skala og ambition – hvis ellers erfaringer og resultater fra pilotprojektet berettiger det.

Hent projektforslaget i en kort eller en lidt mere udfoldet version nedenfor.

Download Projektoplæg.pdf

Download Projektoplæg KORT.pdf

VISO-kortlægning for Socialstyrelsen

Udgivelsesform Øvrige
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 10 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve