Bedsteforældre og BørneBørn (BoBB)

Jakob Sevelsted
Bedsteforældre og BørneBørn (BoBB) er en slutevaluering af et Sind Pårørendegivningprojekt af samme navn. I slutevalueringen undersøges der overordnet to ting. For det første undersøges det om projektets nye kursusforløb for bedsteforældre til børn, nært relaterede til personer med psykisk sygdom (fx søskende eller forældre), har styrket familien. For det andet evalueres gruppeforløb for børn. Begge forløbstyper evalueres på baggrund af
vurderinger af trivsel og udbytte af gruppeforløbene fra de implicerede parter som tilsammen udgør: børn, forældre, bedsteforældre og reservebedsteforældre. I den del af evalueringen der omhandler kurserne for bedsteforældre, evalueres også selve gennemførelsen af kursusforløbene. Slutevalueringens datagrundlag er baseret på surveys.

Download Rapport_2016_Bedsteforaeldre_og_Boerneboern_BoBB.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 78 sider

Kontaktperson

Jakob Sevelsted

+45 2151 8287

jaksev@rm.dk

Forfattere

Jakob Sevelsted