VISO-rådgivning: Skolevægring hos børn og unge med autisme. Målgruppe, sagsforløb og specialistindsats

Morten Greve; Line Dahl Petersen
Socialstyrelsen har i samarbejde med DEFACTUM i 2015-2016 gennemført en undersøgelse af 35 VISO-forløb , hvor der optræder autisme og skolevægring. Undersøgelsen har kortlagt viden og erfaringer om normaltbegavede børn med autisme og skolevægring i alderen 11-16 år, og samlet op på et litteraturstudie.
DEFACTUMs rapport analyserer 35 VISO-forløb om børn med autisme og skolevægring.

Download Rapport_2016_Skolevaegring_hos_boern_og_unge_med_autisme.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 120 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve