Developmental evaluation som vidensbaseret forretningsudvikling?

Morten Greve
Begrebet "kompleksitet" påkalder sig stigende interesse i en evalueringssammenhæng: Hvad betyder kompleksitet for evalueringsteori og praksis? Hvilke greb kan evaluatorer med fordel benytte i mødet med kompleksitet?
Et centralt aktuelt bud på, hvordan evaluering kan tage højde for kompleksitet, er "Developmental Evaluation" (udviklingsevaluering), som især forbindes med den amerikanske evalueringsforsker og -praktiker Michael Quinn Patton. Tilgangen fokuserer i særlig grad på, hvordan evaluering kan understøtte innovation i velfærdsorganisationer. Det må dog konstateres, at Developmental Evaluation indtil videre kun i beskedent omfang er blevet taget i brug i en dansk kontekst.
Dette papir har tre formål: Indledningsvis gives en overordnet introduktion til Developmental Evaluation (DE). Dernæst drøftes mulige årsager til den beskedne faktiske anvendelse i en dansk kontekst. Papirets tredje og vigtigste formål er at foreslå ét bud på, hvordan vi kan knække koden til perspektivrig DE-baseret evaluering på dansk grund: En fortolkning af DE som et grundlag for "vidensbaseret forretningsudvikling" i danske velfærdsorganisationer. Påstanden er, at D.E. med dette afsæt vil kunne bidrage til at lægge en kvalificeret vidensbasis under en innovativ, borgercentreret udvikling af konkrete velfærdsorganisationer; af deres arbejdsgrundlag, processer og ydelser.

Download 2016_DE_som_vidensbaseret_forretningsudvikling.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 22 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve