LUP Somatik 2015

Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup
Den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, den såkaldte LUP 2015, sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer på de somatiske hospitaler og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet.

Formålet for undersøgelsen er overordnet set at:
- give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder,
- identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner,
- gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse og danner sammen med CFK i Region Midtjylland et fælles sekretariat.

Læs rapporterne på www.rup.rm.dk

Læs rapporterne fra undersøgelsen

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Simone Witzel

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel; Jens T. Hørlück Jon Hadsund ; Dorte Brandt Svendstrup