Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 3 - Variation indenfor udvalgte behandlingsområder

Ghita Ølsgaard, Lone Flarup
Delprojekt 3 er et ud af fem delprojekter, der samlet udgør Forbrugsvariationsprojektet. Delprojekterne skal med hver sit fokus bidrage til viden om og forståelse af variationen i forbruget af sygehusydelser i Region Midtjylland.

I delprojekt 3 fokuseres på denne variation igennem dialog indenfor udvalgte kliniske behandlingsområder, og med inddragelse af kliniske fagpersoner. Delprojekt 3 er tilrettelagt og gennemført med direkte inspiration fra tilsvarende projekter, som er gennemført under National Health Service (NHS) i England.

Ved at måle på aktivitets- og behandlingsindikatorer inden for udvalgte behandlingsområder vil man kunne vurdere om der er en geografisk variation inden for disse områder. Denne tilgang er udviklet som et redskab til fæles læring om og forståelse for lokale variationer, hvor fagfolk bruger hinandens erfaringer til at gå i både faglig og organisatorisk dialog om, hvad der giver den bedste kvalitet – eller mest ’value for money’. Metoden, der har inspireret til delprojekt 3, er yderligere beskrevet i rapporten for delprojekt 4. Heri er beskrevet erfaringer og anbefalinger fra Phillip DaSilva, der sammen med Sir Muir Gray, har været ophavsmænd til metoden og grundlægger af de første Atlas of Variation i England.

Tidligere undersøgelser fra Region Midtjylland tyder på, at variation indenfor behandlingsområder hænger sammen med dels forskelle i behov blandt befolkningen, dels lokale forskelle i sundhedssystemet. Hvis disse variationer er uhensigtsmæssige, vil en ændring af praksis kræve en nærmere identifikation og dialog mellem direktion og sygehuse såvel som mellem relevante kliniske fagfolk på tværs af afdelinger/sygehuse i regionen for at opnå et potentielt kvalitetsløft. Det forudsætter imidlertid at variationen bliver blotlagt, og at der efterfølgende etableres en tværgående dialog imellem hospitalsenhederne for at finde frem til mulige årsager til variation samtidig med, at der lægges en plan for eventuel justering af aktiviteterne på baggrund af de fundne årsager.

Denne rapport beskriver formål med delprojekt 3, processen for gennemførelse af delprojektet, og endelig de anbefalinger, der blev formuleret indenfor hvert af de udvalgte behandlingsområder, som indgik i delprojekt 3.

For yderligere beskrivelse af geografisk variation i sundhedsydelser som bege henvises til delrapport 1, der beskriver Atlas of Variation i det engelske NHS, og desuden beskrevet hvordan atlas-tanken er overført til Forbrugsvariationsprojektet for sygehusydelser i Region Midtjylland.

Link til projektet bag publikationen

Download Forbrugsvariation - Delprojekt 3.pdf

Forbrugsvariationsprojektet

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-69-7
Længde 18 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Ghita Ølsgaard ; Lone Flarup