Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland

Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen
”Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland” er det første af fem delprojekter, der samlet udgør Forbrugsvariationsprojektet. Delprojekterne skal med hvert sit fokus bidrage til viden om og forståelse af den geografiske variation i borgernes forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland.

Forbrugsvariationsprojektet er startet på initiativ af Region Midtjyllands direktion. Direktionen havde bemærket, at der var betydelige lokale forskelle i det gennemsnitlige forbrug af sygehusydelser blandt borgerne i Region Midtjylland. En del af disse forskelle formodedes at være forårsaget af forskelle i befolkningssammensætning og dermed forskelle i behovet for sygehusydelser. Spørgsmålet var imidlertid, om forskellene i behov var nok til at forklare de observerede forskelle i sygehusforbrug?

Link til projektet bag publikationen

Download Forbrugsvariation - Delprojekt 1.pdf

Forbrugsvariationsprojektet

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-65-9
Længde 55 sider