Fedt for Fight - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte

Jens Hansen; Jon Hadsund; Kirsten Vinther-Jensen; Kirsten Lorentzen
CFK har gennemført en evaluering af ”Fedt for Fight” – en familiebehandlingsindsats i Aarhus Kommune målrettet overvægtige børn i indskolingsalderen. Evalueringen indeholder statistiske analyser af børnenes vægtudvikling i indsatsperioden samt en kvalitativ undersøgelse blandt forældre og sundhedssygeplejersker. Evalueringen peger på anbefalinger til den fremadrettede tilrettelæggelse af familiebehandlingsindsatsen.

Download Rapport_2012_Fedt_for_Fight.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Længde 56 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen Jon Hadsund