Spørgeskema: Funktionsevne på arbejde

Thomas Johansen, Thomas Lund, Chris Jensen, Anne-Mette Hedeager Momsen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore N. Braathen, Stapelfeldt C.M., Ben Amick and Merete Labriola
Spørgerskema: "Funktionsevne på arbejde" (beta-verssion) er en dansk oversættelse af spørgeskemaet Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ 2.0). De 27 spørgsmål besvares i procent af tiden, hvori personen oplever vanskeligheder, når han/hun udfører sine arbejdsopgaver med tanke på kravene i arbejdet.

Download WRFQ (2).pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2014
Udgiver DEFACTUM

Forfattere

Anne-Mette Hedeager Momsen; Christina Malmose Stapelfeldt Thomas Lund ; Merete Labriola