Beskrivelse af sygepleje - i en børne- og ungdomspsykiatrisk kontekst

Kirsten Overgaard
Afdelingsledelseskredsen i børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark igangsatte arbejdet med beskrivelse af, hvad der karakteriserer sygeplejefagligt arbejde i en børne- og ungdomspsykiatrisk kontekst. Formålet med projektet har været at opnå et styrket indblik i sygeplejerskers forståelse af, hvad der karakteriserer sygepleje (forstået som sygeplejerskers roller, kompetencer og sygeplejefaglige handlinger) i en børne- og ungdomspsykiatrisk kontekst. Behovet for at beskrive det særligt sygeplejefaglige professionsområde udspringer blandt andet af en meget stærk tværfaglighed i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor det kan være svært at udspecificere betydningen af bidrag fra de enkelte faggrupper - i denne forbindelse det sygeplejefaglige arbejde. CFK tilrettelagde en proces, der fik sygeplejersker til at definere, hvad der kendetegner sygeplejen. Der er dermed valgt en ’bottom up’ tilgang, hvor grundlaget for beskrivelserne er deltagernes praksiserfaringer, beskrevet af praktikerne selv.

Download Rapport_2014_sygepleje_b_og_u_psyk.pdf

Download Appendix_2014_sygepleje_b_og_u_psyk.pdf

Download Rapport_2016_sygepleje_b_og_u_psyk_2.udgave.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 48 + 17 sider

Kontaktperson

Kirsten Overgaard

Kirsten Overgaard

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Forfattere

Kirsten Overgaard