Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser. Evaluering af kompetencer, organisering og implementering

Birthe Thoft Knudsen
Lærings- og mestringsprojektet har udviklet og implementeret et patientuddannelseskoncept og et kompetenceudviklingsforløb for underviserne. Patientuddannelserne kaldes Lærings- og mestringsuddannelser, og en af hjørnestenene er, at erfarne patienter og sundhedsprofessionelle sammen planlægger, gennemfører og evaluerer forløbene. Den erfaringsbaserede viden og den sundhedsfaglige viden går således hånd i hånd undervejs. En anden hjørnesten er de sundhedspædagogiske principper, der bygger på en høj grad af deltagerinvolvering og dialog, og som tager sit udgangspunkt i deltagernes aktuelle behov.

Denne evalueringsrapport indeholder to selvstændige evalueringer. De er begge gennemført under vejledning af Heidi Heilberg Salomonsen, lektor, ph.d., Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet og med velvillig deltagelse af sundhedsprofessionelle undervisere, nøglepersoner og ledere i projektets involverede kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport Evaluering af kompetencer organisering.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-22-2
Længde 113 sider