Evaluering af implementering af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen

Dorte Laursen Stigaard
Døgninstitutionerne Grenen og Koglen besluttede i 2013 at implementere det kognitive behandlingsprogram ART (Aggression Replacement Training), som er bygget op omkring tre hovedområder: social færdighedstræning, træning i vredeshåndtering og træning i moralsk omtanke. ART benyttes primært til børn og unge, der har eller er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

CFK har fået til opgave at evaluere implementeringen af ART. Evalueringen startede op i begyndelsen af 2013 og er finansieret med midler fra Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE). Baggrunden for finansieringen var bl.a., at en sådan evaluering potentielt ville kunne udbrede erfaringer med implementeringen af ART til andre lignende tilbud.

Evalueringens resultater peger på udfordringer og udviklingspotentialer i forbindelse med implementeringen af ART, som vil kunne anvendes af andre tilbud, som står overfor at skulle implementere behandlingsprogrammet ART.

Download Rapport_2014_ART_Grenen_Koglen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 29 sider

Kontaktperson

Dorte Laursen Stigaard

Dorte Laursen Stigaard

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Forfattere

Dorte Laursen Stigaard